Fagforeningskamerat - Siw-Hege Christiansen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Siw-Hege Christiansen, 37 år. 21. kandidat for Halden Arbeiderparti til kommunevalget. 14. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget. Tekst/Foto: Tom Helgesen/Totalmedia
Siw-Hege Christiansen, 37 år. 21. kandidat for Halden Arbeiderparti til kommunevalget. 14. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget. Tekst/Foto: Tom Helgesen/Totalmedia

Fagforeningskamerat - Siw-Hege Christiansen

- Jeg vil bidra til at alle får muligheter til å lykkes i livet!

Som dyslektiker, har Siw-Hege har selv erfart hvordan det er å slite med å henge med på skolen. Derfor er nettopp en skole som er tilrettelagt for alle en av hennes store hjertesaker. – Jeg vil at alle skal ha like muligheter til å lykkes her i livet, som også motiverte meg til å bli aktiv i politikken.

- Det er viktig at skolen ikke gir lik hjelp til alle, men legger til rette for at den enkelte får den hjelpen han eller hun trenger. Vi må huske at alle har ulike behov, presiserer hun.

Siw-Hege er på tampen av sin første periode som folkevalgt for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Halden. Som medlem i hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur, har hun fått god innsikt i skolehverdagen til innbyggerne.

Det har gjort inntrykk.

- Ja, både i positiv og negativ forstand. Det er mye som fungerer bra, og som må videreutvikles. Men også mye som bør endres.

Hun trekker fram økt bevissthet på å rapportere avvik i Halden-skolene som et vellykket tiltak, og som et viktig verktøy for å kunne gjøre forbedringer.

- Samtidig har det avdekket at det er mye å ta tak i, som har vokst på meg mer og mer. Jeg vet hvordan det føles å stå utenfor, med min dysleksihistorie. Men det har også gitt meg en nyttig erfaring som jeg bruker i det politiske arbeidet inn mot skole- og oppvekstsektoren.

Allerede i barnehagen, hvor grunnlaget blir lagt, er det svært viktig med tilrettelegging for den enkelte, understreker hun.

-  Om ikke barna får en god opplevelse og nødvendig hjelp i barnehagen og gjennom de obligatoriske skoleårene, havner de fort langt bak i køen når de senere skal ta utdanning og finne sin plass i arbeidslivet.

Arbeiderhjem på Torp

Siw-Hege vokste opp i et arbeiderhjem på Torp, og forteller om en oppvekst preget av lese- og skrivevansker. Det gjorde at hun hang etter i skolearbeidene, selvbildet sank og hun trakk seg stadig mer inn i seg selv.

Hun kom seg likevel gjennom ungdomsskolen på en grei måte, og valgte deretter kjemiprosessutdanning.

Veldig tilfeldig, og litt på trass!

- En onkel som selv hadde mislyktes med denne utdanningen, mente at jeg aldri i livet ville klare å komme meg gjennom. Det bare trigget meg ekstra, for å motbevise påstanden!

Læretid på Saugbrugs

Etter to fine år ved Borg videregående skole – der lærerne løftet fram det hun var god på og kunne blomstre – var hun klar for læretid på Saugbrugs og flyttet til Halden.

- Jeg ble tatt godt imot og trivdes svært godt – selv om det bare var en jente til på skiftet mitt.

Siw-Hege fikk jobb på Fresenius Kabi, hvor 80 prosent av de ansatte var kvinner. Etter fem år, kom hun inn i tillitsvalgtapparatet.

- Da hun som var gruppetillitsvalgt på avdelingen ville trekke seg, ønsket jeg rollen for å kunne være med og påvirke arbeidsdagen.

Hun ble valgt inn på det påfølgende årsmøtet, og året etter ble hun klappet inn i som styremedlem.

Sekretær med dysleksi

Hun ble tildelt rollen som sekretær for styret, som naturlig nok var en enorm utfordring for en med lese- og skrivevansker. Hun kunne lett ha takket nei og fått stor forståelse for det. Men valgte heller å ta kampen mot alle bokstavene. 

Og selv om protokoller og referater bar preg av hennes vansker, hadde hun folk rundt seg som kunne ta en korrektur innen det ble distribuert til alle. 

I 2018 ble hun leder i LO i Halden og året etter ble hun valgt til nestleder i den lokale klubben – og stortrives fortsatt i begge rollene.   

Veien inn i politikken

Veien inn i politikken åpnet seg veldig mye raskere enn hun engang hadde våget å tenke på. Men de gode tilbakemeldingene på hennes tillitsverv og engasjement i LO, hadde også kommet Arbeiderpartiets valgkomité for øret i forkant av valget for fire år siden.

Da kandidatene skulle plasseres på nominasjonslisten, var hun opptatt med sommerpatrulje med LO og kunne ikke komme på møtet. Det endte med at hun ble plassert på listen før den ble sendt ut på høring.

- Jeg endte opp som nummer tre på de godkjente valglistene, selv om jeg aldri hadde drevet med politikk tidligere!

Men også den utfordringen tok hun på strak arm.

- Jeg følte meg litt som Pippi; da hun sa at «det har jeg ikke gjort før, så det går sikkert bra», sier hun med et bredt smil.

Fire lærerike år

Siw-Hege forteller om fire lærerike og interessante år i lokalpolitikken, hvor hun har bidratt til å gjøre Halden til et godt sted å vokse opp i.

Fire år som har gitt mersmak.

- Å få den tilliten som innflytter til Halden, er egentlig veldig stort.

At hun er blitt plassert som 21. kandidat for Halden Arbeiderparti til kommunevalget og 14. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget, ser hun på som en ny mulighet i politikken.

- Å kunne være med å forme nye Østfold fylke, trigger meg veldig. Og at jeg er plassert litt lenger ned på kandidatlisten til kommunestyrevalget, er naturlig. Men mye kan endres også der. Jeg fikk mange stemmer ved forrige valg, og det er velgerne som bestemmer, minner hun om.

- Men hva gjør du om du får plass begge steder?

- Da er det bare å lese dobbelt så mange saksdokumenter da!