Fagforeningskamerat - Madeleine Mellum

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Madeleine Mellum, 18 år. 7. kandidat for Moss Arbeiderparti til årets kommunestyrevalg. Tekst/Foto: Tome Helgesen/Totalmedia
Madeleine Mellum, 18 år. 7. kandidat for Moss Arbeiderparti til årets kommunestyrevalg. Tekst/Foto: Tome Helgesen/Totalmedia

Fagforeningskamerat - Madeleine Mellum

Madeleine vil snakke de unges sak i lokalpolitikken i Moss

– Jeg er veldig klar for å være et talerør for de unge i lokalpolitikken, sier Madeleine Mellum. Hun er 18 år og Moss Arbeiderpartis 7. kandidat til kommunestyrevalget – og med det så godt som sikret en plass i bystyret i den kommende perioden.

- De siste meningsmålingene viste at Arbeiderpartiet får 12 mandater i bystyret, så det skal jo et «ras» til for at jeg ikke er en av dem. Jeg håper og tror at folk vil gi meg en stemme for å kunne bidra til en fornying og forynging i politikken. 

Madeleine gleder seg over at stadig flere partier er bevisste på å løfte fram unge kandidater, som hun mener er et viktig signal for at flere unge skal engasjere seg.

- Det gjør at flere ungdommer får noen å identifisere seg med. Det er jeg sikker på vil resultere i at flere faktisk går til valglokalene og stemmer fram sin kandidat.

Etter at det ble kjent at hun står på valg for Arbeiderpartiet i Moss, har mange i hennes nettverk henvendt seg nettopp for å spørre om politiske saker.

- Mange sier de ikke forstår alt som blir sagt og diskutert. Jeg forsøker da bevisst å forklare så politisk nøytralt som mulig, slik at de selv kan gjøre seg opp en mening om hvem som har de beste løsningene. Jeg er veldig opptatt av at man først og fremst skal motivere til å bruke stemmeretten, så får politikken avgjøre hvem som får stemmen

- Jeg så i en statistikk at det var så vidt over halvparten av unge mellom 18 og 24 år som stemmer i lokalvalgene. Det er rett og slet ille, og det må vi gjøre noe med.

- Hva vil du si til førstegangsvelgerne som er usikre på om de skal stemme?

- Jeg vil si at det er de som har den lengste framtiden foran seg, og at de må bruke stemmeretten for å kunne forme den slik de ønsker. Er man misfornøyd og kritisk til de tilbudene man har, hjelper det ikke å bare uttrykke seg på sosiale medier. Politikk kan derimot gjøre endringer. Men skal det endres slik du ønsker å ha det, betinger det at man ikke overlater til alle andre å bestemme.

Det krever ikke mye å avlegge stemme, minner hun om.

- Og er du usikker på hva partiene står for i ulike saker som betyr mye for deg, er det bare å spørre. I tiden framover, vil partiene være veldig synlige i bybildet med stands og informasjon.

Flyttet mye under oppveksten

Madeleine er født på Oppegaard, hvor hun bodde de sju første årene av livet sitt. Deretter flyttet familien til Våler, før ferden gikk videre til Moss sentrum i 2018.

- Jeg hadde et par måneder igjen på 1. klasse da vi flyttet til Våler og jeg begynte på Våk skole. Senere byttet vi bosted, som gjorde at jeg måtte over til Kirkebygden skole. Det var ganske udramatisk, da jeg spilte fotball og håndball i fritiden og kjente mange jevnaldrende fra ulike steder i kommunen.

- Våler var et flott og trygt sted å vokse opp, hvor alle kjente hverandre og tok vare på hverandre.

Litt vanskeligere å finne sin plass ble det da de flyttet til Moss midt i 8. klasse.

- Men det ble veldig bra etter hvert, understreker hun.

Madeleine ble tillitsvalgt for Operasjon Dagsverk i 2017, en solidaritetsaksjon som ga henne ny innsikt og forståelse for viktigheten av å dele på godene

Madeleine ble tillitsvalgt for Operasjon Dagsverk i 2017, en solidaritetsaksjon som ga henne ny innsikt og forståelse for viktigheten av å dele på godene

Politiske diskusjoner

Både moren og faren til Madeleine er politisk interesserte, men med hver sin overbevisning om retningen. Det har ført til mange gode diskusjoner rundt middagsbordet.

- Mamma har alltid vært sosialdemokrat og påpekt viktigheten av å organisere seg, og har nok pushet meg litt på den veien.

Madeleine ble tillitsvalgt for Operasjon Dagsverk i 2017, en solidaritetsaksjon som ga henne ny innsikt og forståelse for viktigheten av å dele på godene. Også engasjement i Plan Norge, styrket lysten til å kunne bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted å være.

- Jeg hadde vært engasjert i det landsdekkende Elevorganisasjonen lenge, og trivdes med å kunne ha en hånd på rattet. Og da pandemien slo inn og jeg plutselig fikk veldig god tid, begynte jeg å lese partiprogrammene. Arbeiderpartiets satsing på barn og unge, gjorde valget enkelt for meg, og jeg tenkte at det er der jeg ville engasjere meg. 

Resultatet var at hun meldte seg inn i AUF i 2020 og ble raskt dratt inn i miljøet.

- På den tiden lå AUF Moss brakk, men jeg fikk en fin velkomst i AUF Fredrikstad og AUF Østfold. Her fant jeg min tilhørighet, og var mye på farta på arrangementer og aktiviteter.

Madeleine syntes det var synd det ikke var et aktivt AUF-miljø også i Moss, som hun mente ville tiltrekke seg enda flere unge. I 2021 blåste hun liv i organisasjonen, og inntok ledervervet.

- Det første året vi deltok på sommerleir, møtte det to deltagere fra Moss. Det andre året, var vi 15-16 ungdommer. Det viser at det nytter!

Hun satt som leder i to år, men måtte trekke seg da hun fikk midlertidig jobb som valgmedarbeider i Østfold Arbeiderparti i januar i år. Hun har også sittet i AUFs fylkesstyret, hvorav ett år som varamedlem og ett år som nestleder. Hun fikk gjenvalg som nestleder i AUF i Østfold i 2023, men måtte trekke seg da hun startet i jobben. 

Klar for politisk innsats

- Ble du overrasket over at du ble plassert så høyt på lista til kommunestyrevalget?

- Jeg var blitt spilt inn som ungdomskandidat til AUF, og da er man tiltenkt en plass blant topp ti. Men det var litt rart da jeg så navnet mitt på lista første gang, med drevne politikere både foran og bak meg. Det er jo en stor tillitserklæring jeg har fått, og det er med litt ærefrykt jeg går inn i dette. Men målet er helt klart å få en bystyreplass, og jeg er sikker på at jeg har mye å bidra med i lokalpolitikken.  

- Hvilke saker brenner du ekstra for?

- Jeg er som sagt ekstra opptatt av at de unge skal ha et godt tilbud i Moss. Derfor har jeg som et overordnet mål at Moss skal være en så god å bo i, at de unge kommer tilbake selv om de flytter ut for å studere. Kanskje vi kunne skape en studentby, for det er kort vei til universitet og høyskoler med Moss som utgangspunkt.

- Skal vi få folk til å trives, må vi også skape en god fellesskole, med gratis pc og mat, at det skal bli lettere å skaffe seg egen bolig og at det må satses ytterligere på frivillighet i kommunen.

En av sakene Madeleine vil jobbe for, er å skape gode og inkluderende miljøer og møteplasser for russen i Moss.

- Jeg hadde selv en god russetid, men jeg vet mange som ikke hadde det fordi de ikke ble inkludert i noen grupperinger.

- Og jeg vil jobbe for at kulturlivet i Moss skal fortsatt blomstre. Jeg er selv veldig glad i teater, og vet at et godt kultur - og uteliv betyr mye for ungdommen.

Blir student i Halden

Madeleine har gjennomført studiespesialiserende på Kirkeparken vgs, med fordypning i språk, samfunnsfag og økonomi. Etter sommeren flytter hun til Halden for ta bachelorstudium innen kommunikasjon, og mener det skal la seg gjennomføre greit ved siden av det politiske engasjementet.

- Jeg ser for meg ytterligere to år med studier for å ta en mastergrad, innen jeg søker meg jobb.

Hun presiserer at hun har et sterkt ønske om å flyttet tilbake til Moss når utdanningen er i boks.

- Mamma og pappa sier de skal ha «jenterommet» min klart til jeg flytter tilbake. Jeg er vel ikke sikker på at jeg velger akkurat den boløsningen, sier hun med et stort smil.