Fagforeningskamerat - Lloyd Forbes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Lloyd Forbes, 52 år. 14. plass på Fredrikstad Arbeiderpartis kandidatliste til kommunestyrevalget. Tekst/Foto: Tom Helgesen/Totalmedia
Lloyd Forbes, 52 år. 14. plass på Fredrikstad Arbeiderpartis kandidatliste til kommunestyrevalget. Tekst/Foto: Tom Helgesen/Totalmedia

Fagforeningskamerat - Lloyd Forbes

- Nå må LO-medlemmene kjenne sin besøkelsestid

Lloyd Forbes har en klar melding til LO-medlemmene før det kommende kommunestyrevalget: - Nå skal mange av dere velge deres arbeidsgivere og framtidige velferdsordninger. Ikke sett alle de velferdsgodene vi sammen har opparbeidet på spill!

Lloyd påpeker at vi lever i en endringstid hvor ulikhetene øker i befolkningen. Da er det viktigere enn noen gang å fremme politikk som utjevner forskjeller og ivaretar de som trenger det som mest. 

Han nøler ikke med å beskrive det kommende kommunestyrevalget som svært viktig for Fredrikstads innbyggere. Nettopp fordi det handler om verdivalg hvor vi velger hvilken retning det norske velferdssamfunnet skal ta.

- Kommunestyrevalget vil være helt avgjørende for å bevare arbeidsplasser og tjenestetilbud i egen kommune. Høyre-siden ønsker å kommersialisere offentlig finansierte tjenester, noe som er en trussel mot det velferdssamfunnet som nettopp skal sikre gode tjenester. Det vil ikke gi bedre tjenester å privatisere og kutte i velferden. Vi ønsker å videreutvikle tjenestene i offentlig regi.

Vi trenger de fagfolkene vi har, da vi vet det vil bli knapphet på personell i årene framover, spesielt innen helse- og omsorgstjenesten, understreker han.

 - Om disse tjenestene kommersialiseres, vil det derimot handle om å drive billigst mulig for å skape størst mulig overskudd til eierne. Som igjen betyr lavest mulig bemanning og dårligere lønns og pensjonsvilkår for de ansatte. Dette har vi sett skje gang på gang i flere byer.

- Derfor er det viktig at LO-medlemmene sikrer en fortsatt rødgrønn styring av kommunen.

Vil påvirke lokalpolitikken

Lloyd er plassert på 14. plass på Fredrikstad Arbeiderpartis kandidatliste til kommunestyrevalget, og legger ikke skjul på at han ønsker seg et sete i bystyret for å kunne påvirke og utforme politikken i hjemkommunen. Inneværende periode har han vært vara til bystyret.

Han gleder seg også over at Østfold snart får fylkesstatus igjen.

- Ja, det ser jeg veldig fram til. Vi skal være en grasrotbevegelse, og det er viktig at politikken utformes der folk bor og jobber. Når avstanden mellom folk og de som tar beslutninger øker vil veien til å påvirke bli lengre. Derfor vil sentraliseringer alltid være en demokratisk utfordring.

Vokste opp i Larkollen

Lloyds foreldre var begge sjømenn, han fra øystaten Trinidad & Tobago, hun fra Larkollen. Det oppsto søt musikk da de møttes offshore, og paret bosatte seg på hennes hjemsted. Snart dukket en storesøster og deretter Lloyd opp.  

Han forteller om en flott oppvekst i Kurefjorden ved utløpet av Oslofjorden, omgitt av sjøen, trygge rammer i et lite lokalsamfunn. Vindsurfing ble et viktig tidsfordriv, og fiske ble en lidenskap han fortsatt dyrker. 

Etter videregående skole, jobbet Lloyd ti år som prosessoperatør i industrien, på daværende Hamax på Kråkerøy. Her fikk han sin første erfaring som tillitsvalgt i Norsk kjemisk industriarbeiderforbund (nå Industri Energi). Deretter videreutdannet han seg innen naturmedisin og drev egen praksis i Halden i mange år, med muskel- og skjelettlidelser som sitt spesialfelt.

- Etter hvert ønsket jeg å kunne jobbe i et større arbeidsmiljø, og fikk jobb i Fredrikstad kommune.

Snart trådte han inn i tillitsvalgtrollen også her. 

Opptatt av rettferdighet

- Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet og felleskapstanken, og taler gjerne andres sak. Mine foreldre var opptatt av politikk, tok tillitsverv og engasjerte seg i frivillighet, så det ligger nok i ryggmargen.

I 2017 ble Lloyd klappet inn som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Fredrikstad, og ble yrkesseksjonsleder lokalt og i fylket innen helse og sosial. I fjor ble han valgt inn i det nasjonale yrkesseksjonsstyret og landsstyret, og jobber til daglig i Fagforbundet Viken.

Det hører med til historien at han på 2000-tallet var massør i tre sesonger for FFK i eliteserien. 

- En spennende og nyttig erfaring, hvor laget sto i fokus. Alle ønsket å gjøre hverandre gode og kjempet mot samme mål. Tiden i FFK representerte helt klart holdninger som kan overføres til det jeg jobber med i dag.

Fredrikstad Sosialdemokratiske forum

Lloyd er en av flere initiativtakere til nyopprettede Fredrikstad Sosialdemokratiske forum. Hensikten er å fokusere på verdigrunnlaget og ideologien som ligger til grunn for sosialdemokratiet.

- Vi ønsker å åpne opp for en arena hvor flere kan delta og engasjere seg. Målet er å styrke lokaldemokratiet og skape en sterkere forbindelse mellom grasrota og der politikk utformes.

- Vi har ikke alle svarene, men ønsker å reise debatten og de viktige samtalene: Er vi gode nok på å nå ut slik at vi kan målbære de utfordringene folk har? Klarer vi å fange opp disse opp og blir alles stemme hørt? Eller er avstanden fra topp og ned til grasrota for stor? Det er blant annet i disse spørsmålene jeg tenker vi kan spille en rolle.

Han bruker gjerne Einar Gerhardsens ord for å beskrive hva som er drivkraften i det politiske engasjementet:  «Ingen skal få kake før alle har fått brød. I dagens politiske språk betyr det utjevning. Vi kan ikke sitte og se på at velferdssamfunnet ikke strekker til.»

Folka er viktigst

Nå gleder 52-åringen seg til et valg som forhåpentligvis løfter ham inn i lokalpolitikken for alvor.

- Jeg vil si jeg har en bred arbeidslivserfaring og tar med meg mye av dette inn i politikken. For meg har det alltid vært folka som er viktigst, uavhengig om man jobber i en industribedrift eller innenfor pleie og omsorg.

- Derfor gleder jeg meg til å bidra i Fredrikstadpolitikken slik at alle opplever et trygt og seriøst arbeidsliv med faste hele stillinger, og at de som bor i den fine byen vår sikres god kvalitet i tjenestene!