Fagforeningskamerat - Klaus Lintho

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Klaus Lintho, 35år. 9.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget. 41. kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti til kommunestyrevalget. Tekst/Foto: Tom Helgesen/Totalmedia
Klaus Lintho, 35år. 9.kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget. 41. kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti til kommunestyrevalget. Tekst/Foto: Tom Helgesen/Totalmedia

Fagforeningskamerat - Klaus Lintho

- La oss bygge verdens beste videregående skole!

Klaus Lintho droppet ut av videregående skole og slet lenge med å finne sin plass i yrkeslivet. Nå går han «all in» i fylkespolitikken, hvor nettopp skole og utdanning er blant kampsakene han brenner aller mest for. – La oss lage verdens beste videregående skole, oppfordrer han.

Klaus har fått 9. plass på Arbeiderpartiets kandidatliste til fylkestingsvalget. Det bør, etter alle solemerker å dømme, gi innpass i fylkestinget som skal bygge det nye Østfold fylke.

– Om jeg ikke får plass, blir jeg enormt skuffet. Ikke på egen vegne, men for hele Østfold – fordi det vil bety at Thor Hals (H) blir ordfører! 

- Ikke et vondt ord om Thor Hals, men vi vil da få et Høyre-styrt fylke med fokus på helt andre verdier enn det vi står for, legger han til.

Klaus påpeker at han er spent på valgresultatet, for på de dårligste meningsmålingene, har Arbeiderpartiet fått inn akkurat ni mandater i fylkestinget i Østfold.

- Og jeg er veldig klar til å mobilisere til et godt valgresultat for Ap!

Har stått i mange stormer

Klaus vokste opp som enebarn i den vesle bygda Hærland, og har stått i mange stormer gjennom oppveksten. Han forteller om trange økonomiske kår og mobbing gjennom hele barneskolen og deler av ungdomstiden. Uten at han lot seg knekke av det.

Etter ett år på salg og service på Mysen vgs, droppet han ut og tok seg jobb på Prior. Her ble han i sju år, hvorav han bodde fem år i Töcksfors. Klaus hadde snart påtatt seg verv for NNN, han ble leder for den kommunale fritidsklubben i Marker kommune og han ble trener og aktiv i den lokale bokseklubben på den andre siden av grensen. I tillegg satt han i styret i det svenske bokseforbundet.

Ryktet om hans ledertalent spredte seg til Sarpsborg.

- AOF i Sarpsborg hadde fått et tips om meg, og jeg fikk tilbud om et 10 måneders vikariat. Jeg tenkte at dette var min sjanse i livet, sa opp jobben og leiligheten og flyttet til Sarpsborg mot slutten av 2011.

Deretter ble det ytterligere ett års vikariat hos HK Norge, Region Øst, før moroa var over. 

- Da fikk jeg kjenne på hvordan det var å gå arbeidsledig. Det var ikke spesielt trivelig!

Etter seks måneder på arbeidsledighetstrygd, mente en svigerinne at Sarpsborg fengsel kunne være verdt et forsøk. Han avla fengselet et besøk, og snart var han satt opp på sin første vakt.

- Jeg jobbet i to år og to måneder på timer, mens jeg tok opp fag for å kunne komme inn på KRUS (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter).

Siden har han hatt Kriminalomsorgen som arbeidsgiver, i dag med Halden fengsel som base.

Mange tillitsverv

I 2010 ble han valg inn i styret til LO Indre Østfold, og han satt i ungdomsstyret til LO Østfold da han flyttet til Sarpsborg. I 2011 ble han valgt inn i fylkesstyret til AUF i Østfold, og fikk dermed en sømløs overgang til Arbeiderpartiet.   

Siden har det ballet på seg med verv og representasjoner. Klaus er Norsk Fengsel- og friomsorgsforbund sin representant i regionrådet til LO, og er LO Østfolds representant i representantskapet til LO nasjonalt.

Nevnes må også at han var leder av LO i Sarpsborg og Rakkestad fra 2019-2021, at han har vært nestleder av fagforeningen i Halden fengsel – og har også hatt tillitsverv i handel og Kontor, Fagforbundet og i Arbeiderpartiet.

Er veldig motivert

Klaus legger ikke skjul på at han er veldig klar for å kunne være med på å bygge opp og forme Østfold fylkeskommune.

- Vi skal ikke ta det tilbake det gamle Østfold, vi skal bygge det nye Østfold. Det har ingen vært med på før, som gjør det ekstra spennende og motiverende.

- Hva tenker du er de viktigste sakene?

- Et godt, inkluderende og rettferdig arbeidsliv er vektet svært høyt, slik at bedriftene konkurrerer på like vilkår.  Et viktig virkemiddel, er at fylkeskommunen og kommunene, som store innkjøpere, må stille strenge krav til private leverandører - og kontrollere at kravene faktisk blir etterlevd. På den måten kan det offentlige bidra til å redusere svart arbeid, skatteunndragelse og utnyttelse av billig arbeidskraft i privat sektor.

- Vi har gode erfaringer med anbudsregler lokalt, som har gitt konkrete resultater. Etter at blant annet Sarpsborg og Fredrikstad satte krav til at det skal være lærlinger på offentlige byggeplasser, ble lærling-arbeidet støvsugd. Aldri før hadde alle lærlinger innen bygg og anlegg fikk læreplass. Vi må fortsette å jobbe for at ingen som velger yrkesfag står uten læreplass.

Etter valget ønsker Klaus å få et formalisert samarbeid mellom Østfold fylkeskommune og LO, næringslivsforeningene og NHO, hvor partene er representert fast eller jevnlig ute på de videregående skolene.

- Vi vet at de store bedriftene skriker etter faglært arbeidskraft, derfor er det viktig å være synlig i skolemiljøene for å motivere elevene og hindre at unge dropper ut.

- Vi må også ta ansvar for at alle våre elever skal fullføre skolen, uten at det skal være påvirket av foreldrenes økonomi. Derfor vil vi ta i bruke den tidligere ordningene med gratis skole-PC til alle, og vi vil tilby måltider på skolen. Det vil være et bidrag til å utjevne forskjellene, som øker trivselen og øker sannsynligheten for at elevene står løpet helt ut. Som igjen vil bidra til at vi får flere ut i arbeidslivet.

Langt nede på listen til kommunestyrevalget

Når det gjelder kommunestyrevalget, er Klaus plassert på en «trygg» 41. plass av Sarpsborg Arbeiderparti.

- Helt innafor, sier han.

Som mange kjenner til, er Klaus samboer med Sarpsborgs ordførerkandidat Therese Thorbjørnsen. De har for lengst kjent på logistikkutfordringer i heimen med begge dypt engasjert i lokalpolitikken. Etter å ha hatt fast plass i bystyret i Sarpsborg fra 2015-2019, har han vært 1.vara den siste perioden.

- Som vara, har jeg i hvert fall kunne styre tiden litt selv om det har passet å møte eller ikke. Jeg ba faktisk folk ikke gi meg personstemme, nettopp for at ikke begge skulle sitte fast i bystyret og delta på alle de samme møtene. Dersom Therese i tillegg blir ordfører, blir hun jo ikke noe mindre bundet opp i politikken, sier han retorisk.

- Hva er dine personlige ambisjoner som politiker?

- Jeg har – og har hatt - en rekke tillits- og lederverv både lokalt og regionalt, men har aldri strebet etter å få dem. Jeg har alltid blitt spurt – og har nok en tendens til å si ja. Slik er det med politikken også. Derfor har jeg ingen personlige ambisjoner, kun på vegne av partiet.

- Eller for å låne Jardar Hendricksens ord: Jeg er LO-medlem og Arbeiderparti-medlem. I den rekkefølgen!

Hvor viktig er det at vi får et rødgrønt flertall i Sarpsborg og Østfold?

- Det er lett å kalle et kommende valg for «det viktigste valget noensinne», så jeg skal være forsiktig med det. Men valget i Sarpsborg vil jo bli historisk uansett; enten vil for første gang få et Høyre-styre, eller vi vil for første gang få en kvinnelig ordfører. Jeg håper inderlig at folk velger det siste, for etter åtte år i bystyret, ser jeg forskjellene så tydelig.

- Hadde vi hatt et borgerlig flertall i Sarpsborg, hadde eksempelvis SFO vært 600 kroner dyrere i måneden, Alvimhaugen skole hadde vært lagt ned, vi hadde ikke hatt det fantastiske e-sportssenteret for ungdommen, vi hadde hatt færre fritidsklubber – og det er til og med krefter som vil at vi skal utsette byggingen av ny Sarpsbru. Det er slike ting som vil få direkte innvirkning på sarpingenes liv dette valget handler om.

Også fylkestingsvalget er historisk, ved at Østfold skal «hjem igjen».

- Østfold trenger et sosialdemokratisk styre for å skape et godt fylke for alle. Vi skal rett og slett legge til rette for at det er enklere å lykkes.

- Politikk virker. Nå skal sarpingene og østfoldingene bestemme hvem som skal utforme politikken.

-  Godt valg!