Fagforeningskamerat - Hege Dubec

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hege Dubec, 46 år. 6. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget. 47. kommunestyrekandidat for Fredrikstad Arbeiderparti. Tekst: Tom Helgesen/Totalmedia. Foto: Østfold Arbeiderparti
Hege Dubec, 46 år. 6. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkestingsvalget. 47. kommunestyrekandidat for Fredrikstad Arbeiderparti. Tekst: Tom Helgesen/Totalmedia. Foto: Østfold Arbeiderparti

Fagforeningskamerat - Hege Dubec

- Jeg vil jobbe for at alle skal få de samme mulighetene til å lykkes

Hege Dubec startet sin tillitsvalgtrolle da hun jobbet som barne- og ungdomsarbeider ved Nabbetorp skole. Siden har nettopp et godt skoletilbud ligget hennes hjerte nært. Nå vil hun bidra til å bygge et videregående skoletilbud i Østfold med høy trivsel og mindre frafall.  – Ja, vi må få elevene til å fullføre skolen og kvalifisere seg til arbeidslivet. Det er helt essensielt for å kunne skape seg et godt og inkluderende liv.

Hege er en nestor i lokalpolitikken i Fredrikstad, med sete i bystyre- og formannskapssalen for Ap siden 2011. Hun sitter også i fylkestinget og utdanningskomiteen i Viken, som hun beskriver som svært givende. Nå ønsker hun å bruke det meste av sitt politiske engasjement til å bygge opp nye Østfold fylke, og er trygt plassert på 6. plass på Østfold Arbeiderpartis kandidatliste.

- En tillitserklæring jeg verdsetter høyt, og som jeg vil forvalte på beste måte, sier hun.

Administrasjon og ledelse

Hege ble født inn i en arbeiderfamilie på Nabbetorp, med besteforeldrene på morssiden  bosatt i generasjonsboligen. En fin oppvekst med gode venner og tryggheten i å ha voksenpersoner alltid tilgjengelige, sier hun.

- Jeg husker godt bestemor og bestefar pyntet seg på valgdagen før de gikk til stemmelokalet. Det var en stor og høytidelig dag.

Hege var et aktivt barn, og fant fort håndballen som «sin» idrett – med mangeårig spill for Østsiden og Torp til godt inn i voksen alder. Nettopp lagspill og organisasjon har alltid trigget henne, og etter tre år på Greåker vgs., tok hun fagbrev som barne- og ungdomsarbeider på kveldstid ved siden av full jobb. Hege har også studert organisasjon og ledelse på høyskolen i Innlandet.

Ble plasstillitsvalgt

Hege fikk jobb som ved Nabbetorp barneskole, hvor hun jobbet i 16 år med elever som hadde vanskelig for å innrette seg skolehverdagen. I 2002 ble hun plasstillitsvalgt - den gang med Tore Leif Gundersen som hovedtillitsvalgt for distriktet - og hun kunne i fjor motta gullmerke for 20 år sammenhengende som tillitsvalgt i Fagforbundet.

- I 2005 var det behov for en ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Fredrikstad. Jeg var da blitt 30 år og hadde fått to barn. «Da passer du bra inn», fikk jeg beskjed om, og slik ble det.

Hun hadde nå virkelig fått smaken på å kunne jobbe for fellesskapets beste.  I 2010 tok hun steget opp som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Fredrikstad (til 2019). Først med 20 prosents frikjøp, som etter hvert ble et fulltidsverv. På den tiden hadde også interessen for politikken for lengst vokst seg stor, med Arbeiderpartiet som et naturlig ståsted. 

Mange roller og verv

- Det var en spennende valgkamp inn mot valget i 2011, hvor vi oppnådde et kjemperesultat med 49,2 prosent oppslutning, mimrer hun.

Hege var 10. kandidat, og fikk mange personstemmer. Og vipps, så var hun inne i den lokale politikkens høyborg.

- Jeg hadde ikke drømt om at jeg skulle få en plass i bystyret. Men desto mer morsomt og givende. Det kom inn mange nye folk, og Jon-Ivar (Nygård) ble ordfører for første gang.

Siden har hun hatt en hånd på det politiske rattet i Fredrikstad, og er stolt av det posisjonen har fått til av byutvikling, samt tilbud og tjenester til innbyggerne.

- Vi har selvsagt ingen Sareptas krukke vi kan benytte. Men at vi eksempelvis har klart å etablere og opprettholde gratis byferger og en flere lokalsamfunnsutvalg viser at vi legger til rette for et levende lokalsamfunn både i sentrum og utkantstrøkene. Får vi også realisert Arena Fredrikstad og ny Fredrik II vgs. på Værste, gir det et ytterligere løft for innbyggerne våre.

- Fredrikstad er i en god utvikling, derfor er det viktig at velgerne sørger for at ikke de mange prosessene som er igangsatt blir reversert. Det gjør de ved å velge det rødgrønne alternativet.

Det må også nevnes at Hege satt som styremedlem i LO Fredrikstad i 2007 (til 2016), at hun har vært nestleder i Frevar KF fra 2012 til 2019 og at hun i 2015 ble nestleder for AOF Østfold. I dag er hun ansatt som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet Fredrikstad, med 40 prosent frikjøpt som arbeidende styreleder for Frevar.

Vil bidra til å bygge nye Østfold

Nå gleder hun seg til å bidra til å bygge nye Østfold, og mener hennes mange ulike roller og brede erfaring er et pluss å ha med seg inn til oppdraget. Det betinger at velgerne kjenner sin besøkelsestid. Mye står på spill, minner hun om – og nøler ikke med å betegne skole- og utdanningstilbudet som det viktigste området for den nye fylkeskommunen.

- Jeg vil jobbe for at alle får like muligheter for å lykkes, uavhengig av foreldrenes lommebok. Og vi må legge til rette for at elevene fullfører utdannelsen. Jeg er derfor veldig glad for den nye opplæringsloven som trår i kraft fra august neste år.

I den nye opplæringsloven legges det blant annet opp til utvidede rettigheter til videregående opplæring, flere muligheter til omvalg, innføring av tiltak for å få til en bedre overgang mellom ungdomsskole og videregående og å lovfeste at skolene skal følge opp elever med fravær. Videre foreslås det å innføre rett til yrkesfaglig rekvalifisering, og rådgivning for de som har læretid i bedrift.

- Det er viktig at det settes inn tiltak tidlig nok, blant annet ved at det gis rom for mer praktisk fag helt ned på grunnskolenivå – uten at det går på bekostning av de som vil ha teorifagene.  Det er ikke bra når mange er lei skolegang før de er ferdig med ungdomsskolen.

- En velfungerende lærlingordningen er også essensielt. Og vi må sørge for at det er samsvar mellom utdanningstilbudet og hva slags kompetanse det faktisk er behov for i næringslivet.

- I tillegg må vi i fylket tilrettelegge for at næringslivet og kommunene, som er fylkeskommunenes beste venner, lykkes. Vi må spille på lag og vi må spille hverandre gode innenfor planverket.

- Bruk stemmeretten, og sørg for at vi får beholde de godene vi har kjempet for!