Fagforeningskamerat - Daniel Brandsrød

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Daniel Brandsrød har så vidt rundet 30 år, men kan se tilbake på et bredt engasjement i fagbevegelsen. -  Jeg brenner spesielt for å fortelle ungdom viktigheten av at de engasjerer seg og få dem til å forstå og se at politikk virker.
Daniel Brandsrød har så vidt rundet 30 år, men kan se tilbake på et bredt engasjement i fagbevegelsen. - Jeg brenner spesielt for å fortelle ungdom viktigheten av at de engasjerer seg og få dem til å forstå og se at politikk virker.

Fagforeningskamerat - Daniel Brandsrød

Har et brennende engasjement for sosialdemokratiet

Daniels politiske engasjement har kommet via tillitsmannsrollen på Borregaard. Han har ingen personlige ambisjoner som politiker, men vil gjerne bidra til å fortelle at de unge må bruke stemmerettigheten sin. – Det handler om deres egen- og deres barns framtid, understreker han.

Daniel vokste opp på Brevik, og siktet seg tidlig inn på en trygg yrkeskarriere på Borregaard i likhet med mange i den nære bekjentskapskretsen. Derfor ble det teknologi- og industrifag (TIP) og deretter kjemiprosess. Han fikk lærekontrakt med Borregaard i 2011, og deretter fast ansettelse ved samme bedrift. I dag jobber han som prosessoperatør i «Kokeriet», og går 6-skift.

Ble tidlig tillitsvalgt

Å melde seg inn i fagforeningen, var en selvfølge. I 2016 takket han ja til et verv som tillitsvalg- og i 2020 fikk han en plass i Fellesforbundet Avdeling 483 Borregaard Fagforenings styre.

- Borregaard er en arbeidsplass hvor det meste er på stell, og min rolle har vært – og er - er mest av det strategiske slaget. Det vil si å arrangere møter og kurs, samt synliggjøre- og bidra til å skape en god møteplass for fagbevegelsen.

Han ble også valgt inn i Fellesforbundets ungdomsutvalg i 2016, året etter ble han nestleder i utvalget - og høsten 2018 ble han konstituert i jobben som ungdomssekretær i forbundet. Dermed hadde fagforeningsarbeidet tatt steget fra å være et fritidssyssel til jobben.

 Han fikk permisjon fra Borregaard og flyttet inn på et kontor i hovedstaden.

- Min hovedmotivasjon til å takke ja til jobben, var å bidra til å opprettholde medlemsmassen i fagbevegelsen. Og da er det greit at ungdom hører om fagbevegelsen fra noen de kan identifisere seg med. Det er veldig viktig at ungdommen lærer at det er en grunn til at vi har det bra her i landet, med ordnede arbeidsforhold, betalt ferie, foreldrepermisjon og den typen ting. Dette har noen kjempet for, understreker han.

Etter et halvt år, var han imidlertid tilbake i jobben på Borregaard.

- En veldig fin og lærerik tid, hvor jeg møtte mange fine mennesker med høy kompetanse. Men da jeg på det tidspunktet hadde to barn, fikk jeg ikke tiden til å strekke til med pendling til Oslo. Jeg måtte ta et valg om jeg skulle stille som kandidat til jobben videre eller prioritere familien, og da var det naturlig å takke for meg i jobben sentralt.   

Daniel er plassert på 18.plass på Sarpsborg Aps kandidatliste til valget. Han stilte også til valg i 2019, og endte som fjerde vara til bystyret og andre vara til utvalg for miljø- og teknikk.

Daniel er plassert på 18.plass på Sarpsborg Aps kandidatliste til valget. Han stilte også til valg i 2019, og endte som fjerde vara til bystyret og andre vara til utvalg for miljø- og teknikk.

Fortsatt svært aktiv

Det brede engasjementet, har han derimot beholdt på mange arenaer. Etter en periode som nestleder for ungdomsutvalget i Fellesforbundet, ble han valgt som ny ungdomsleder i forbundet i april i fjor, et verv han har til mars 2024.

– Det gir meg mulighet til å løfte fram viktige ungdomssaker og sørge for at unge medlemmer blir hørt, sier han.

Blant de viktigste sakene, er å få på plass en egen kontingent for lærlinger og med det gjøre det mulig for ungdommer å komme seg inn på boligmarkedet.

– En annen, viktig jobb blir å hjelpe Fellesforbundet-ungdommer som står også på valglister i kommune- og fylkestingsvalget til høsten med politiske saker,

Tar vi også med at han var leder av 1. maikomiteen i Sarpsborg i år, at han er nestleder i LO i Sarpsborg og Rakkestad og at han er leder LOs valgkamp, forstår vi at Daniel virkelig har et hjerte som banker for sosialdemokratiet. 

18. plass

Daniel er plassert på 18.plass på Sarpsborg Aps kandidatliste til valget. Han stilte også til valg i 2019, og endte som fjerde vara til bystyret og andre vara til utvalg for miljø- og teknikk.

- Jeg hadde da vært aktiv i fagbevegelsen i to år, og ble litt nysgjerrig da jeg ble spurt. Etter en tenkepause, valgte jeg å si ja.

Han har ingen ambisjoner om å klatre vesentlig, men synes det er hyggelig å kunne vise for alle hvor han hører hjemme i det lokale politiske landskapet.

- Mitt store engasjement, vil nok fortsatt ligge i fagbevegelsen og i LO. Jeg brenner spesielt for å fortelle ungdom viktigheten av at de engasjerer seg og få dem til å forstå og se at politikk virker.  

- Hvorfor er det viktig at de unge bruker stemmeretten?

- Fordi det handler om hvilken framtid de ønsker for seg selv og sine barn. Ønsker de et inkluderende samfunn med rettferdig fordeling, eller et egoistisk samfunn med økt klasseskille hvor det er pengene som rår? Ved å bruke stemmeretten, kan de være med på å bestemme.

  Hvilke saker brenner du ekstra for til valget?

- At kommunale tjenester skal drives i offentlig regi, ikke av private aktører. At alle barn og unge skal ha like oppvekstmuligheter, at alle har muligheter til å delta på aktiviteter og ha tilgang til gode offentlige tjenester – samt at det skal være gode lønns- og arbeidsvilkår i kommunene, blant annet ved å utvikle seriøsitetsmodellen.