Christian Larsen, 11. kandidat for Østfold Arbeiderparti: - Vil jobbe for det beste for Moss også i fylkestinget

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde og tekst: Tom Helgesen, www.totalmedia.no

Christian Larsen, 11. kandidat for Østfold Arbeiderparti: - Vil jobbe for det beste for Moss også i fylkestinget

Christian fikk akkurat plass i fylkestinget som 11. kandidat for Østfold Arbeiderparti, inntil fylkestingsvalget ble erklært ugyldig. Nå håper han mossingene sørger for at han igjen vil vippe i riktig retning etter omvalget 27. november. – Men jeg er ikke så opptatt av om jeg er ute eller inne. Det som er viktig, er at det er demokratiet som seirer!

Da stemmene etter det ordinære fylkestingsvalget var talt opp i september, fikk Østfold Arbeiderparti inn 11 kandidater i fylkestinget. Christian var dermed sistemann inn. At de rødgrønne klarte å sikre seg ordføreren med hjelp av Pensjonistpartiet og Industri- og Næringspartiet, gjorde debuten i fylkespolitikken selvsagt ekstra spennende.

Inntil valget ble erklært ugyldig og kortene må stokkes på nytt.

Både kommunal- og distriktsdepartementet og fylkesvalgstyret i Østfold mente det var et brudd på valgloven at det ikke var stemmesedler til Industri- og næringspartiet i ett av valglokalene i Moss store deler av valgdagen. Departementet har fastsatt valgdagen i Moss til mandag 27. november, med muligheter for å forhåndsstemme fra mandag 13. november til og med fredag 24. november.

Christian er ikke i tvil om at det vil komme noe godt ut av at mossingene igjen må gå til valgurnene. Ikke minst at det vil gi økt fokus på at det gjøres mye viktig politikk også på fylkeskommunalt nivå. 

- Det vil glede meg dersom omvalget resulterer i at fylkespolitikken får et løft. Den blir fort liggende i et vakuum mellom lokalpolitikk og rikspolitikk.

Han er smertelig klar over at det er en utfordring at omvalget ikke får den massive oppmerksomheten i mediene som det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget. Men når 60 prosent av innbyggerne i Moss kommune oppgir i en meningsmåling at de kommer til å stemme i omvalget, gir det håp om en god valgdeltakelse.

- Jeg både håper og tror at mossingene går til valgurnene og sikrer et rødgrønt styre når nye Østfold nå skal formes. Og jeg håper selvsagt at jeg havner på en fast plass til fylkestinget, ikke en varaplass.

- Men som sagt; jeg setter demokratiet øverst. Det er det dette omvalget primært handler om!

 

Vokste opp med politikk i hjemmet

Christian er oppvokst på Refnes på Jeløy, hvor han også er bosatt i dag. Han kan ikke tenke seg et bedre sted å leve og bo nettopp , og har i mange år vært aktiv i lokalpolitikken for å kunne bidra til en best mulig utvikling av hjemkommunen.

- Jeg ble fostret opp i et hjem hvor politikken nærmest satt i veggene. Både min oldefar og bestefar på morssiden har vært sentrale personer i mossepolitikken. Oldefar var med på å beslutte at kommunen kjøpte Alby gård i 1963, mens bestefar har vært leder av LO Moss og satt en periode som leder av Moss Arbeiderparti. Min far sitter fortsatt sitter som nestleder i Fagforbundet, og også min mor har alltid vært engasjert i politikken. Så du kan trygt si at det har vært høy takhøyde for meningsutvekslinger.

Da var det ikke så rart at også sønnen i huset ble politisk interessert allerede som ungdomsskoleelev. Han valgte medlemskap i Sosialistisk Ungdom (SU).

- Det store politiske engasjementet roet seg litt på videregående, men da jeg fikk spørsmål fra en erfaren AP-mann om å melde meg inn i partiet, takket jeg ja. Jeg oppdaget fort at det var et raust og flott parti, og at det røde og grønne står hverandre nært. Her var det også plass til alle, selv om man befant seg på den ene eller andre ytterkanten av partiets verdier.

 

Hjerte for barn og unge

Christian er nå inne i sin tredje periode i kommunestyret, han har vært nestleder i utvalg for kultur, aktivitet og inkludering i Moss kommune og har også hatt rollen som nestleder for Moss Arbeiderparti. Nevnes bør også at han har vært ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet.

- Jeg har veldig stor tro på fellesskapet. Skal alle ha like muligheter til å leve ulike liv, må det skapes i fellesskap.

Hans store hjerte for barn og unge, har preget mange av hans valg i livet. I 15 år har han vært miljøarbeider i en kommunal fritidsklubb og han har jobbet som lærer i ti år på ungdomsskolenivå. Et engasjement han også tok med seg inn i politikken. Det resulterte blant annet at han fikk temaet vold i nære relasjoner på agendaen i alle klasser i mosseskolen.

- En god barndom varer hele livet. Det er en viktig nøkkel for en god fremtid, minner han om.

larsen2.jpg
Kollektivtrafikken kan gjøres enda bedre, og ikke minst arbeidene med å løse køutfordringene i Moss ønsker Østfold Arbeiderparti å forsere. Det håper Christian at mossingene gjør mulig ved å stemme rødgrønt i omvalget 27. november. – Men det aller viktigste, er at folk tar turen til valgurnene på nytt og deltar, understreker han.

 

Vil forsere kø-floken i Moss

Nå skal han også bruke sitt politiske engasjement for å skape gode rammer for hele Østfold, og minner om at det som besluttes på fylkesnivå, også får konsekvenser for Moss.

- Viktige områder som videregående skoler, tannhelse og samferdsel ligger på fylkeskommunalt nivå, som har direkte innvirkning på folks hverdag. De tilbudene vil jeg gjerne være med på å forme! 

Når det gjelder samferdsel, viser han spesielt til kanalbroa som med innsnevring fra fire til to felt har ført til enorme køutfordringer.

- At trafikken fra Norges mest trafikkerte fergeforbindelse innenlands blir ledet inn i rundkjøringa ved bybroa, gjør ikke akkurat problemene mindre. Når man til tider må stå i én times bilkø på en strekning som ellers ville ha tatt 7 minutter, er det selvsagt ikke holdbart. Østfold Arbeiderparti ønsker å løse denne floken så raskt som mulig.

- Jeg brenner også for en enda bedre videregående skole for hele fylket, både når det gjelder innhold og bygningsmessige forhold.  Det er mange skolebygg som har store etterslep på vedlikehold, kanskje spesielt i Halden.

 

Dårlig næring er dårlig læring

Og det er spesielt innen skolepolitikken det er klare skillelinjer mellom de politiske blokkene. De rødgrønne går til valg blant annet på nærskoleprinsippet, gratis lån av pc og et gratis måltid mat. Svært viktige prinsipper, som faktisk kan være forskjellen på om du gjennomfører et utdanningsløp eller om du hopper av, mener han.

- Høyre ønsker et såkalt fritt skolevalg, som i realiteten blir basert på karakterer. Vi vil derimot jobbe for at det skal være et godt nok videregående skoletilbud i nærområdet. Vi vil ikke at elevene risikerer å måtte bytte skole og ta bussen til en annen by fordi de har karakterer som ligger litt under gjennomsnittet. Sånn kan vi ikke ha det!

I Moss har alle barnehager og kommunale skoler innført tilbud om et gratis måltid, og Christian ser daglig hvor stor betydning det har både for trivsel, inkludering og læring.

- Når vi samtidig vet at 40 prosent av elevene på videregående skoler ikke spiser lunsj, er jeg glad for at dette er et prioritert område. Uten næring, blir det dårlig læring!

Christian Larsen

Alder: 36 år
Sivilstand: Samboer
Barn: 2
Bosted: Refsnes i Moss
Arbeid: Miljøarbeider/vikarlærer

Politisk erfaring:
Kommunestyrerepresentant i Moss kommune 2015-2023. Nestleder i utvalg for kultur, aktivitet og inkludering i Moss kommune 2019-2023. Tidligere nestleder i Moss Arbeiderparti. 

Aktuell: 11. kandidat for Østfold Arbeiderparti til fylkesvalget