Årsmøter i LOs lokalorganisasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Årsmøter i LOs lokalorganisasjoner

I Østfold har vi 5 lokalorganisasjoner, som alle avholder sine årsmøter i mars og april!

Regionkontoret oppfordrer alle forbund til å ta del i LOs lokalorganisasjoners arbeid gjennom fagforeninger/avdelinger lokalt. Ved å foreslå lokale representanter til LOs lokalorganisasjoner på deres årsmøter, kan vi sammen styrke fagbevegelsens arbeid lokalt!

image7d8ip.png

 

I tillegg ber vi om at alle fagforeninger i alle forbund i Østfold sender regionkontoret melding om valg og medlemstantall så snart de har avholdt sine årsmøter.
Vi sender i disse tider ut utfyllende informasjon på e-post til alle fagforeningene i fylket om at ny registreringsløsning må gjøres via følgende link . Registreringene av melding om valg og antall medlemmer har stor betydning for alle.
Ikke bare når det gjelder kontingentinngang til lokalorganisasjonene, men også forbundas representasjon til konferanser og møter der medlemstall danner grunnlag for deltakelse.

Er det fagforeninger som ikke har motatt denne linken i løpet av uke 10, ta kontakt med regionkontoret på ostfold@lo.no

Kontakt