Forsvars- og beredskapskonferansen i Østfold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Forsvars- og beredskapskonferansen i Østfold

Vi ønsker å invitere til Forsvars- og Beredskapskonferansen som finner sted den 28. mai på Smart Innovation Arena i Halden. Hensikten med dette arrangementet er å samle regionens tillitsvalgte, ledere og relevante nøkkelpersoner for å sette fokus på utfordringene knyttet til vår felles sikkerhet og beredskap.

SESJON 1 – 11:00-13:00

Forståelse av trusselbildet og regionens betydning i ett øst-vest-perspektiv
Vi starter dagen med en velkomst fra fylkesordfører i Østfold og ordfører i Halden etterfulgt av et åpningsforedrag fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Kristoffersen vil belyse trusselbildet med perspektiver på regionens betydning i lys av NATOs utvidelse østover. Deretter vil Smart Innovasjon Norway dele innsikt i innovasjon innen energi og forsvar med konkrete eksempler på de nyeste teknologiske løsningene.

Eirik-Kristoffersen.jpg
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen Foto: Forsvaret.no

 

SESJON 2 – 14:00 – 16:30

Samarbeid, teknologiske løsninger og strategiske perspektiver
Etter lunsj fordyper vi oss i temaer som tillit og samarbeid i den nordiske samarbeidsmodellen samt utforsker status og muligheter knyttet til kunstig intelligens i forsvar av kritisk infrastruktur.

 

Vi avslutter dagen med en paneldebatt om samarbeid, arbeidsliv og bruk av kunstig intelligens for å beskytte mot cyberangrep og annen sabotasje etterfulgt av et avsluttende foredrag som oppsummerer dagen og ser fremover mot veien for regionen og Østfold-samfunnet.

 

Disse aktørene står bak Konferansen:

Østfold Fylkeskommune
Halden Kommune 
NHO
Østfold Energi 
Smart Innovation Norway 
LO Østfold 

 

Kontakt

Kalender