LOs regionskontor for Viken Oslo oppløses fra 1. januar 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs regionskontor for Viken Oslo oppløses fra 1. januar 2023

Som følge av at Viken Fylkeskommune skal deles opp og de tre tidligere/nye fylkene Akershus, Buskerud og Østfold skal etableres, er det besluttet at LO Viken Oslo oppløses og det gjenopprettes regionkontorer for Østfold, Buskerud og Oslo/Akershus, slik det var før 2020.

Det er også besluttet at Torbjørn Ness blir regionleder for LO Oslo/Akershus, Jan Petter Gundersen blir regionleder for LO Buskerud og Ulf Lervik blir regionleder for LO Østfold. 

De nye regionene vil følge vedtatt og etablert struktur i alle råd og utvalg nedsatt av LO. Endringen gjennomføres med virkning fra 1.januar 2023. De nye regionkontorene vil samarbeide og bland annet følge opp Viken fylkeskommune frem til den deles opp 31.12.23.  

Forut for denne beslutningen er det foretatt en gjennomgang sammen med LOs administrasjon som har tatt utgangspunkt i en best mulig organisering av LOs regioner, for å ivareta oppgavene ovenfor forbund, fagforeninger, LOs lokalorganisasjoner, regionale myndigheter og andre samarbeidsparter.

Vi ved LOs regionskontor for Viken Oslo er glade for beslutningen som er tatt og vil nå ha fokus på jobben med å etablere tre nye regionskontorer med egne regionråd, regionkonferanser, ungdomsutvalg, familiepolitisk utvalg, mm.  

Kontakt

Kontakt

Kontakt