Camilla R. Martinsen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Camilla R. Martinsen

- Hele, faste stillinger, pensjon fra første krone og mer innflytelse på arbeidsplassen er viktige kampsaker for medlemmene i HK.

Hvem er Camilla?
Camilla R. Martinsen, 27 år, butikkmedarbeider og hovedtillitsvalgt i en av Norges største bokhandelkjeder, HK i Norge, leder av LO i Drammen og omegn m.m

Hva handlet det siste møtet du var på om?
Det var et møte med en tillitsvalgt angående fortrinnsrett.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Tilbringe tid med folk jeg er glad i, gjerne utendørs.

Hva er viktigst for din arbeidsplass og dine kollegaer/medlemmer når det gjelder valget til høsten?
Hele, faste stillinger, pensjon fra første krone og mer innflytelse på arbeidsplassen er viktige kampsaker for medlemmene i HK.

Hva er viktigst for deg når det gjelder stortingsvalget til høsten?
For meg er det viktigste å få en politikk som får ned forskjellene, som får ned klimagassutslippene, som får opp velstanden til vanlige folk og som får bort den usosiale høyrepolitikken.

Har du en historie om noen som fikk god nytte av å være organisert?
Det er mange gode historier om medlemmer som har hatt god nytte av medlemskapet sitt. En viktig medlemsfordel er tilgangen til etter- og videreutdanning. Selv har jeg fått god skolering i lov- og avtaleverk og tar jeg for tiden fagbrev i salgsfaget, som jeg får dekket av HK fordi jeg er medlem. Dette er gull verdt, og noe jeg vil oppfordre alle medlemmer til å benytte seg av.

Mener du at arbeidstakere blir godt nok lyttet etter i dag?
Absolutt ikke, og derfor er det viktig å være fagorganisert og bygge klubber på arbeidsplassene.

Hva er det beste med å være tillitsvalgt?
Det beste med å være tillitsvalgt er å få gjennomslag i saker som gjør hverdagen til medlemmene bedre. Jeg vil også trekke frem hvor takknemlig jeg er for det sterke samholdet og de flotte medlemmene vi har i klubben.

Har du noen gode eller dårlige egenskaper?
Ja, begge deler.

Har du en god film du har sett, eller en god bok du har lest i det siste som du vil anbefale?
Feminisme for de 99% av Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya og Nancy Fraser. Anbefales på det varmeste!