Regionråd nov-22

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tillitsvalgte på rekke og rad.

LOs Regionråd i Rogaland har avholdt møte.

Gode diskusjoner i Folkets Hus i Stavanger

Høstens råd ble avholdt fysisk, men som vanlig var det enkelte som måtte delta på Teams. Første runden om valgkampen i 2023 og presentasjon av LO's Serviceprosjekt var blant sakene som var oppe til diskusjon i Regionrådet 22.november.

Forslag til tema på vinterens Regionkonferanse var også tema. Mange spennende forslag til tema kom på bordet, og vi kunne nok avholdt regionskonferansen over en hel uke. Men mange av temaene kan selvfølgelig danne grunnlaget for dagskonferanser arrangert av både LO, lokalorganisasjonene og forbundene.

Det er spennende saker som er under arbeid og planlegging i regi av Regionrådet. Diskusjonene gikk godt på sakene, slik det alltid pleier å gjøre. Tillitsvalgte er ikke kjent for å være skåret for tungebåndet, -heldigvis. Ivrige tillitsvalgte løftet viktige saker i møtet.

Resultatene fra  Lærlingepatruljen i Rogaland, som ble avholdt i høst, ble også presentert. Rogalandspatruljen utførte flest besøk i årets nasjonale satsing. Forbundene deltar med mange representanter i patruljen. Dessverre er det behov for forbedringer i lærlingebedriftene, også i Norges beste lærlingefylke.  

Rådet fikk en orientering om både grunnlag og framdrift i Serviceprosjektet. Prosjektet har som mål å øke organiseringen blant de som arbeider i service-sektoren i Stavanger sentrum. Det er f.eks. butikkmedarbeidere, renholdere og vektere. Samarbeidet mellom de regionale forbundskontorene, fagforeningene og LOs regionskontor er en spennende arena for å styrke både samarbeid og organisering. Både regionleder Eirin Sund og prosjektleder Sunniva Mæland orienterte om et spennende arbeid i Stavanger sentrum.