Likelønnsdagen opptak av møte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Se opptak fra dagens møte- Likelønnsdagen

Kvinners gjennomsnittslønn ligger fortsatt under menns, og denne forskjellen har økt.Likelønn handler om økonomisk uavhengighet og frihet.

I en tid hvor prisene stiger, rentene øker og strømprisene har vært rekordhøye betyr det noe for folks økonomi.
Hvilken innvirkning har det på hverdagen til deg og meg når prisene stiger, og hvordan påvirker det familiebudsjettet?


Maria Walberg, direktør for NAV Oslo, vil innlede om hvordan strammere økonomi påvirker oss alle. Hvilke konsekvenser har den økonomiske situasjonen for folk flest, og hvordan påvirker det hvem som må søke ekstra støtte? Kan inflasjon og hyppige renteøkninger bety at flere er i full jobb, men likevel sliter med å få endene til å møtes?


Kommentar fra:
- Christopher Beckham, forbundsleder Handel og Kontor
- Trine Wiig, forbundssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund
- Fellesforbundet


Som avslutning vil Mari Teigen fra CORE - Senter for likestillingsforskning gi oss en mer dyptgående innsikt i temaet. Hun vil snakke om årsakene til det vedvarende likelønnsgapet og noen refleksjoner rundt hvordan vi kan lukke lønnsgapet og oppnå likestilling. Hva sier forskningen, og hva kan vi lære av Claudia Goldin, som nylig vant Nobelprisen i økonomi for sin innsats i kjønn og lønn?

Se opptak fra møtet her