Likelønnsdagen 16.november 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bli med på frokostmøte Facebook live. Torsdag 16.november kl. 08:45 – 10:00

16.november 2023 markeres årets likelønnsdag. Denne dagen har kvinner jobbet 87,6 % av året, som tilsvarer kvinners andel av menns årslønn.

Sammenlignet med en situasjon der kvinner og menn tjener like mye, kan vi dermed si at kvinner jobber gratis fra denne dagen og resten av året.

Rett til hele stillinger 

Mange arbeidstakere jobber deltid, men ønsker seg en større stilling. Blandt dem er kvinner sterkt overrepresentert. Og selv om andelen deltidsarbeidende har gått ned over tid, er det fortsatt for mange som ikke får anledning til å jobbe heltid.

Deltidsarbeid svekker den enkeltes muligheter til å forsørge seg selv, både som yrkesaktiv og den dagen man blir pensjonist. 

Utbredt bruk av deltid svekker også tilgangen på kompetent arbeidskraft i en situasjon der behovet er stort. 

LO vil:

  • Jobbe for at retten til hele stillinger skal bli reell for alle arbeidstakere. 

Vi må tette lønnsgapet mellom kvinner og menn

Kvinners timelønn utgjør i dag omtrent 85 prosent av menns. Grunnen til dette lønnsgapet ligger mye i strukturelle forhold i arbeidsmarkedet. Disse forholdene gjør det utfordrende å tette gapet, men vi vet blant annet at lønnsutviklingen til kvinner best sikres gjennom sentrale lønnsforhandlinger.  

LO vil:

  • Prioritere likelønn og lavlønnsgrupper i tariffoppgjørene

 

Bli med på Frokostmøte 16.november kl. 08:45 – 10:00 Facebook live
Her finner du informasjon om arrangementet og kan delta på Facebook live.

Bli medlem av en fagforening og bli med i kampen for rettferdighet