Historiske eksport tall i Rogaland

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Forsidebilde Eksportmeldingen

Historiske eksport tall i Rogaland

Historiske eksport tall i Rogaland

I 2023 eksporterte norske bedrifter i Rogaland for omkring 141 milliarder kroner, hvilket gjør det til det tredje største norske eksportfylket. Eksporten har vokst med om lag 6 prosent siden 2022,
Dette inkluderer imidlertid ikke olje- og gasseksport. Rogaland er det fjerde største fylket målt i eksportintensitet, med en eksport per sysselsatt på omkring 542 tusen kroner i 2023.

Rogaland største eksportsektor utenom olje og gass er maritim næring, som i 2023 hadde en eksport på nærmere 30 milliarder kroner fra fylket. Selv om vi ser bort fra eksport av olje og gass har Rogaland betydelig eksport fra offshore leverandører som er tett knyttet til petroleumsnæringen. Dette gjør at Rogaland er det fylket i Norge med høyest eksport fra offshore leverandørindustrien i 2023. Kraftintensiv industri var den tredje største eksportnæringen i 2023 på nærmere 24 milliarder kroner.

Omkring en tredjedel av eksporten fra Rogaland er kategorisert som annen eksport. Den største næringen i denne kategorien er sjømatnæringen, etterfulgt av IKT, reiseliv og krafteksport.

Sysselsetting

Norsk eksport legger grunnlag for betydelig sysselsetning i Rogaland. Vi estimerer at norsk eksport utenom olje og gass i 2023 la grunnlag for rundt 46 000 arbeidsplasser i Rogaland. 23 600 er sysselsatte direkte i eksportbedriftene i Rogaland, mens ytterligere 22 500 er sysselsatte i bedrifter i fylket som leverer varer og tjenester til eksportbedriftene i Norge. Dette tilsvarer omkring 18 prosent av total sysselsetting i fylket.

Eksport fordelt på de ti største kommunene i Rogaland

Rogaland fylke utmerker seg ved å ha mange kommuner med betydelig eksport. Fylkets største eksportkommune i 2023 var Stavanger kommune, etterfulgt av Karmøy og Haugesund kommune.

I både Stavanger og Haugesund er det maritim næring og offshoreleverandør industri som dominerer eksporten. I Haugesund kommune sto maritim næring alene for mer enn 70 prosent av eksporten i 2023. I Karmøy kommune er det kraftintensiv eksport som dominerer, dette er på grunn av Hydros avdeling som er lokalisert der.

Offshore leverandørindustri var i 2023 den største eksportnæringen i både Sola og Sandnes kommune.

Rogalands eksportbedrifter


Fylket har flere eksportrettede bedrifter lokalisert i de ulike kommunene.
Flesteparten av dem tilhører maritim næring og offshore leverandørindustri.

Den største bedriften målt i både verdiskaping og omsetning i 2022 var Hydro Aluminium, lokalisert i Karmøy kommune. Aibel følger som nummer to målt i verdiskapning, etterfulgt av Transocean. Aker Solutions var den største arbeidsgiveren av bedriftene på listen i 2022.

Maritim næring er den største eksportnæringen i Rogaland. Både Seadrill, og Rosenberg Worley, lokalisert i Stavanger kommune, er viktige både for verdiskapning og sysselsetting i regionen. Flere av selskapene i tabellen tilhører offshore leverandørindustri, blant annet Aibel, Archer og Aker. Som vist er også de store selskap målt i både verdiskaping og sysselsetting.

LOs medlemmer i Rogaland skaper store verdier, driver omstilling og innovasjon hver eneste dag, og bidrar stort til finansiering av våre velferdsgoder.

Det gjør man best i et organisert og trygt arbeidsliv. Vi vet at et organisert arbeidsliv er mer omstillingsdyktig og mer verdiskapende enn et utrygt arbeidsliv.

Det er viktig å støtte opp under disse bedriftene, også lokalt. At kommunen og fylker stiller areal til rådighet, legger til rette for næringsutvikling, riktig kompetanse og god samferdsel. På den måten kan bedriftene i Rogaland utvikle seg videre.

Eksportbedriftene er viktige fordi de er et barometer på vår evne til å drive verdiskaping. Eksportbedriftene er dessuten ofte godt organisert og bidrar til å understøtte den norske modellen.

Eksporten understøtter sysselsetting i hele Rogaland både i eksportnæringene selv, og hos deres leverandører og underleverandører. Ringvirkningene er betydelige og legger grunnlag for 46 000 trygge arbeidsplasser i Rogaland.

Hele eksportmeldingen finner du her eksportmelding.pdf