Arbeidsplassbesøk 7.-8.august 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Folk i arbeidsuniform på indurstriarbeidsplassbesøk. Foto.

Lokalvalget i september er viktig for folk, både som innbyggere og som arbeidstakere. Derfor engasjerer LO seg i valgkampen.

Vanlige folk trenger arbeiderbevegelsens stemme også i besluttende organer i samfunnet. Derfor vil LO bidra til å sikre flertall i landets kommuner for et sterkere felleskap og en sterkere velferdsstat.

Med en million medlemmer er LO landets ledende og største arbeidstakerorganisasjon. Vi er en åpen og demokratisk organisasjon som ønsker å påvirke samfunnsutviklingen i tråd med medlemmenes interesser og vedtak. Det skjer overfor myndighetene, arbeidsgiverne og alle de politiske partier. 

LO skal arbeide for: 

  • Styrke velferdsstaten
  • Synliggjøre forskjeller
  • Trygge arbeidsplasser og god velferd.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke stemmeretten sin, og stemme på partier som deler våre verdier. Utfallet av valget er viktig for arbeidstakeres arbeidsdag og hverdag.

LO besøker ulike bedrifter og arbeidsplasser hele året, for oss er det helt avgjørende og ha tett dialog med våre medlemmer og tillitsvalgte. 

Det er de som er LO familien! 

Are Tomasgard fra LO ledelsen, er på arbeidsplassbesøk på Haugalandet og Ryfylke denne uken. 

Med seg har han noen av våre fagligpolitiske kandidater, som stiler til valg i høst, Morten Larsen fra Fellesforbundet, og Laine Elin Wold fra NTL. Med er også ordfører Arne-Christian Mohn, fra Haugesund og ordfører Jarle Nilsen, fra Karmøy. 

Engasjert ordfører Jarle på Hydro Karmøy.

På bilde fra venstre ser en bl.a Are, Arne-Christian, Jostein R. Ness klubbleder Fellesforbundet hos Marine Aluminium, Jarle og Laine.

Fra venstre er bla. Rune Eriksson klubbleder Fellesforbundet bedriftsklubben hos Aibel, Are, Arne-Christian og Morten.

Are Tomasgard deltar i dag på Paneldebatt på konferansen Energirike 2023 med tema: Kraftunderskudd i 2027. Felles kraftløft, 3-part samarbeid må på plass nå!
Sammen med Are deltar Anniken Haugli, Direktør, NHO og Ola Elvestuen (V) Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

I kveld er det Folkemøte i regi av LO Rogaland, i Sjøhuset på Sand, der Are innleder om Energipolitikk - Næringsutvikling – Industribygging. 

Der vil du også bli bedre kjent med, Morten Larsen Fellesforbundet og fylkestingskandidat for Arbeiderpartiet, og Stian Ollila, Leder Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 7 Sør-Vest og 3. kandidat Suldal Arbeiderparti.

Vi spør, trenger Ryfylke distriktsutvikling og arbeidsplasser? Og hvordan får vi det til?

Alle er hjertelig velkomne, det blir servert pizza, og gode innledninger.
Du kan bidra med spørsmål og kommentarer. 

Vi ser frem til et godt møte og god dialog.