Velg norsk design

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Plater formet som hus oppå krakk

Velg norsk design

Regionrådet i LO Innlandet vedtok denne uttalelsen i sitt møte 17. februar 2022. Uttalelsen sendes medier og politikere på Storting og fylkesting

Industripolitikk handler om å benytte og videreutvikle den industrien vi har i Norge, samt å sette fokus på Norsk Design ikke bare på møbel, men på alt annet som designes og produseres i Norge.

Et eksempel kan være at offentlige institutter kjøper norske møbler produsert i Norge, fremfor varer produsert i Kina.

LOs regionkonferanse i Innlandet ønsker å styrke den eksportrettede industrien på fastlandet. Norge trenger økt eksport fra flere sektorer om velferdsnivået skal opprettholdes. Design- og ferdigvareindustrien har i stor grad stått utenfor politisk oppmerksomhet og manglet nasjonale virkemidler og satsinger.

Likevel finner vi i dag de fleste av landets internasjonale merkevarer og eksportsuksesser her, og bedrifter med lavt klima- og miljøfotavtrykk.  Samarbeidsprosjektet «Velg norsk design» er et viktig bidrag og godt eksempel på hva vi bør gjøre mer av.

LOs regionkonferanse mener at:

  • Norsk design– og ferdigvareindustri må bli en norsk eksportmotor. En dobling av denne industrien vil ha stor betydning for norske arbeidsplasser og for andelen av norsk vareeksport.
  • Design- og ferdigvareindustri må løftes som en strategisk eksportnæring for Norge. Viktigste virkemiddel er en ny eksportutviklingsordning som bidrar til risikoavlastning, særlig for små og mellomstore bedrifter, ved etablering i nye eksportmarkeder.
  • Økt industriproduksjon i Norge må stimuleres gjennom investeringstilskudd og programmer innen design- og produktutvikling, mer avansert produksjon, produktivitet og bygging av sterke internasjonale merkevarer, og ved å koble design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri og råvareindustri.
  • Offentlig innkjøpspolitikk må brukes mer aktivt enn i dag ved å stille strengere krav til miljø, kvalitet og innovasjon.