Sikkerhet i arbeidslivet sommeren 2020

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Iver Erling Støen foran Mjøsa og Espernpå Hamar
Foto: Hege S. Søberg

Sikkerhet i arbeidslivet sommeren 2020

Vi er opptatt av sikkerhet og smittevern i sommer. For de som er på jobb, og for de som bruker tjenestene vi tilbyr.  Alle må bidra til at sikkerheten er på topp. Da kan samfunnet åpne opp igjen raskere og på en trygg måte.

Vi tenker selvsagt på trygghet fra å bli smittet på jobb. Både arbeidsgivere og ansatte har en viktig oppgave i å sikre at ingen står i fare for å bli smittet. LO og NHO har sammen laget en veilder for gjenåpning av kontor, som også er relevant for enkelte andre typer arbeidsplasser.

Sikkerheten er viktig å ivareta for at arbeidsplasser skal komme i normalt gjenge igjen. Mange arbeidsplasser er avhengig av kunder for å få inntekt. Kundene er mer enn normalt opptatt av egen sikkerhet nå, og må kunne stole på at alt er ivaretatt for at de skal komme på besøk i sommer.

For Innlandet er reiselivet spesielt utsatt. 17 000 arbeidstakere er permittert ved inngangen av denne sommeren, og av disse er ca 3 000 tilknyttet reiselivet. NHO Reiseliv har laget egen veileder for reiselivsbransjen, og vi stoler på at alle er sitt ansvar bevisst for å trygge kundene fra smitte i sommer. Sammen skal vi sørge for at våre gjester får fine opplevelser og trygge opphold.

Når samfunnet er så annerledes enn vi er vant til, blomstrer kreativiteten hos mange. Også hos de som jobber på feil side av lovens grenser. Politiet, arbeidstilsynet, skatteetaten og NAV har samarbeid om å bekjempe arbeidslivskriminaliget og de har blant annet fokus på dette i sommer: 

  • Større fare for svart arbeid
  • Utnyttelse av permitteringsreglene
  • Utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft, for
    eksempel sesongarbeidere
  • Utsatte frister og innkreving gir større
    mulighet til å unndra innbetalinger og bygge
    opp større gjeld til det offentlige

Ved mistanke om useriøs virksomhet i ditt nærmiljø, kan du kontakte din lokale næringslivkontakt hos politiet.