Velkommen og lykke til!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem for uttalelse fra LO Innlandets regionkontor
Emblem for uttalelse fra LO Innlandets regionkontor

Velkommen og lykke til!

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene august 2021. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Til uka starter nærmere 13 000 elever på videregående skole i Innlandet, og rundt 20 000 studenter tar fatt på nytt studieår på Høgskolen i Innlandet og NTNU. 

For Innlandssamfunnet er elever og studenter godt nytt. I tillegg til at alle legger igjen penger til eksisterende næringer i fylket, i butikker, på treningssenter og i utelivet, sikrer elever og studenter fremtidig kompetanse for industri, næringsliv og offentlig sektor. Elever og studenter bidrar også inn i organisasjonsliv og frivillighet. 

Innlandet trenger flere arbeidsplasser i årene som kommer. Klimaendringer og det grønne skiftet medfører at næringer trenger omstilling og utvikling. Det betyr ikke at dagens arbeidsstokk blir utdatert, men det er avgjørende at vi har folk med ulik kompetanse som kan fylle nye stillinger, så vi sikrer et bredt og allsidig tjenestetilbud både i by og bygd i Innlandet.  

Innlandet har allerede gode muligheter for å ta desentraliserte utdanninger. Slike tilbud må styrkes og utvikles. Da kan ansatte videreutvikle egen kunnskap, samtidig som de er i jobb. Det gir flere mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, samtidig som de tilfører sine virksomheter nødvendig kompetanse og konkurransekraft. Det trenger vi. 

Så la oss ta elevene og studentene godt imot. Tilby jobb og bolig. Inkluder de i aktiviteter i nærområdet. Og til alle elever og studenter, velkommen og lykke til!