Elvia AS – Stopp sentraliseringen av arbeidsplasser i Innlandet!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem uttalelser fra LO Innlandets regionkonferanse våren  2021
Emblem uttalelser fra LO Innlandets regionkonferanse våren 2021

Elvia AS – Stopp sentraliseringen av arbeidsplasser i Innlandet!

Uttalelsen ble vedtatt på LOs regionkonferanse i Innlandet 25. februar 2021.

Det er med stor skuffelse vi registrerer at Elvia AS(tidligere Eidsiva) skal legge ned nærmere 100 arbeidsplasser i distriktene og flytte disse ansatte fysisk til Hamar. Denne "tvangsflyttingen"  påvirker våre medlemmer innen LO i svært negativ retning.

Hvor er samfunnsansvaret og helhetstenkningen hos Elvia og de offentlige eierne, når en så stor gigant innen energiforsyningen kan beslutte en slik sentralisering.  

LOs regionkonferanse i Innlandet mener det er viktig for hele fylket at vi sikrer desentraliserte arbeidsplasser i de ulike kommunene.  

Kundesenteret som i dag er plassert i Oslo, skal lokaliseres på Hamar, sammen med flere arbeidsplasser som i dag er plassert i kommuner i Innlandet. Det er flere kommuner i Innlandet som blir berørt av de planlagte endringene i Elvia. Det er planlagt å flytte ca. 15 arbeidsplasser fra Gjøvik, ca. 25 fra Kongsvinger, ca. 25 fra Elverum og ca. 35 fra Lillehammer. Her må ansatte de nærmeste årene belage seg på dagpendling til Hamar for å beholde jobben sin. Mange av de ansatte har jobbet lenge i bedriften og har høy kompetanse. I realiteten innebærer beslutningen at mange av dagens ansatte må finne seg nytt arbeid i et allerede stramt arbeidsmarked, og bedriften må rekruttere nye ansatte med mindre erfaring og kompetanse på Hamar. 

LOs regionkonferanse i Innlandet mener dette er en uakseptabel personal -og distriktspolitikk, som ikke skaper tillit hverken hos Elvia sine ansatte, lokale kunder elle lokalsamfunnet for øvrig. 

Ved hjelp av dagens teknologi vet vi at arbeidsoppgavene til svært mange ansatte kan utføres, uavhengig av geografisk plassering. Erfaringer fra Covid-19 pandemien, bekrefter ytterligere at arbeidsoppgavene fint kan løses på denne måten. En bedrift som ønsker å fremstå som en moderne fremtidsrettet kompetansebedrift, med miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger, burde se dette som en mulighet og ikke som en begrensning. 

Elvia eies av blant annet Innlandet Energi Holding AS, som i sin tur eies av Fylkeskommunen og en rekke kommuner i Innlandet. Vi oppfordrer eierne og ledelsen i Elvia til å tenke nytt og miljøvennlig, gjøre om på planene om å tvangsflytte arbeidstakerne til Hamar, og videreutvikle desentraliserte arbeidsplasser. Innlandet Energi Holding AS delte høsten 2020 ut ekstraordinært utbytte på nærmere 75 millioner til sine eiere i Innlandet, penger LOs regionkonferanse i Innlandet mener burde vært brukt til å videreutvikle egen virksomhet.

Ta ansvar for de ansatte, og en helhetlig samfunnsutvikling - reverser planene om nedleggelse av arbeidsplasser i distriktene!