Vi må ha mer strøm. Opp med farta!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vi må ha mer strøm. Opp med farta!

LOs regionleder i Innlandet, Iver Erling Støen, mener det er viktig at kommuner og regioner erkjenner behovet for mer kraft og høster der det er mulighet for ny kraftproduksjon. Nettkapasiteten fylles opp og flere melder om fullt nett. Støen er utålmodig og mener at tempoet for å sikre nok kraft og kraftoverskudd må intensiveres.

Industriens visjoner

Mangel på kraft og nettkapasitet hindrer bedriftene i å utvide i tråd med ambisjonene. For å møte klimautfordringene, må mer produksjon i industrien over fra andre kraftkilder til strøm. Kraftunderskudd eller mindre overskudd betyr mer import. Prisene vil være høyere for industrien enn de landet vi importerer fra, noe som kan gå utover vår konkurransedyktighet.

Samtidig kan nye prosjekter der kraftprisen spiller en vesentlig rolle føre til at bedrifter velger annen lokasjon med frykt for at vi kan tape fremtidige arbeidsplasser. Utslippskutt i eksisterende industri kan utebli. Krafttilgang og kraftpriser er sentrale faktorer i omstillingen av vår industri og samfunn.

På Gjøvikregionens Kraftseminar fortalte Øyvind Hansebråten at Raufossindustrien har ambisjoner om å doble omsetningen, redusere egne utslipp og har 100- årsperspektiv på sin virksomhet.

Planer, løsninger og hinder

Kraftselskapenes planer, vedtaksmyndighetenes rammer og utredninger fra konsulenter ble lagt fram. Vindkraftprosjekter er mest aktuelt i denne regionen og solkraft diskuteres. Hensynet til natur, arealer og beboere er viktig å ha med, uansett hvilke løsninger som velges.

Temaene fra programmet:

  • Status for omstilling av det norske energisystemet v/ Bård Standal, Fornybar Norge.
  • Kraftsituasjonen i Gjøvikregionen v/Gorm Lunde, Thema Consulting.
  • Industriens ambisjoner og behov for ny kraft.
  • Kapasitet på nettet og planlagt utbygging.
  • Aktuelle sol- og vindkraft-prosjekter i regionen v/Eidsiva, Energeia og Zephyr.
  • X-wind og nye løsninger for kjernekraft.
  • Hva betyr utbygging av sol- og vindkraft for grunneiere, kommunene og andre interessenter.
  • Dette er kravene til utredninger av konsekvenser og de politiske beslutningsprosessene.
  • Samtale med noen av aktørene og beslutningstakerne.

Aktørene peker i samme retning

Det er mange som vil i samme retning i Gjøvikregionen. LO og NHO er sterke pådrivere lokalt, regionalt og sentralt, og er materialisert i Kraftløftet. Planene lokalt blir mer konkrete ved at aktørene kommer sammen og får kunnskap og innblikk i hverandres interesser og roller, slik de gjør i Gjøvikregionen.

Det er bred enighet om at nettkapasiteten for strøm må bygges ut, og kilder til strøm må bli flere.