Tyrilistiftelsen – på tide å snu?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Stock- beslutningsprosess

Tyrilistiftelsen – på tide å snu?

Regionkonferansen i LO Innlandet vedtok støtteerklæring for Frankmotunet i Folldal 17. februar. Frankmotunet er vedtatt nedlagt av styret i Tyrilistiftelsen. Bakgrunnen er at Tyrilistiftelsen har mistet anbud på behandlingsplasser. Tidligere denne uka møttes Helse Sør-Øst og ledelsen for Tyrilistiftelsen, og Regionkonferansen mener det fremdeles er mulig å snu i saken.  Les Regionrådets uttalelse her.

Leder i stiftelsen har etter vedtaket om nedleggelse av Frankmotunet uttalt at om det kommer nye momenter vil de vurdere å endre beslutningen. Nå har de endringene kommet og nå er det vel på tide å endre beslutningen?  Statssekretær Karl Kristian Bekeng i er krystallklar på dette i NRK:

«Det er ingen føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet om at rusbehandlingen skal sentraliseres»
Han uttaler videre: «Tvert imot. Vi vil ha slike steder som Frankmotunet og Folldal

Han benekter at det er krav til bynærhet slik stiftelsen uttaler som grunnlag for beslutningen. Hverken departementet eller helseforetakene skal ha slike krav.

Frankmotunet er en viktig hjørnesteinsbedrift for Folldal kommune. Det er viktig, men ikke det viktigste. Det er de mange menneskene med rusproblemer som har fått og får avgjørende hjelp av dyktige fagfolk. I mange medier står svært mange av både tidligere pasienter og pårørende fram og er fortvilet over at Frankmotunet skal legges ned. Å rive ned det verdifulle tilbudet som har hjulpet så mange til et bedre liv framstår som uklokt.

Tyrilistiftelsen har vært en framtidsrettet og modig virksomhet i mange år. For eksempel nevnes deres offensive syn knyttet til tvangsperspektivet eller hvordan de i motsetning til andre kollektiv inkluderte mennesker med HIV. Steder som Tyrilihaugen og Frankmotunet må fortsatt være fremtiden for morgendagens pasienter som trenger et sterkt faglig tilbud med fellesskap og friluftsliv i flott natur.

Vær modig og framtidsrettet.
Stopp opp, tenk dere grundig om og la Tyrilihaugen og Frankmotunet bestå.