LOs regionkonferanse i Innlandet oktober 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs regionkonferanse i Innlandet oktober 2022

Innlandets forbund og lokalorganisasjoner under LO- paraplyen trer sammen 27.- 28. november. Regionkonferansen finner sted på Thon Partner Elgstua Hotell i Elverum.

Torsdag 27.oktober

Kl. 09.30 Innregistrering åpner  
Kl. 10.00 Konferansestart 
Kulturinnslag v/ Tove Bøygard  
Kl. 10.20 Åpning og konstituering 
Kl. 10.30 Debatt på innkomne forslag 
Kl. 11.10 Sparebanken 1 Østlandet - kriterier boliglån  
v/ Kjell Inge Bækken, Regionbanksjef Østerdalen 
Kl. 11.30 Lunsj 
Kl. 12.30 Har vi god nok beredskap og hvem er det som har ansvar for beredskapen  
v/ Axel Fjeldavli, Tankesmien Agenda 
Kl. 14.00 Pause 
Kl. 14.20 Brexit- utredning fra LO  
v/ Stein Reegård, Seniorrådgiver LO
Kl. 16.00 LOs serviceprosjekt – «Kampanje for økt organisering i servicesektoren» 
v/ Beate Karlsen, Prosjektmedarbeider LO Innlandet 
Kl. 16.30 Oppnevning av LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i regionen
Kl. 18.30 Kulturinnslag «Torvslaget 1931»
Kl. 19.00 Middag 

 

Fredag 28.oktober 

Kl. 09.00 Kulturinnslag v/ Geir Risbakken 
Kl. 09.20 Mangfold og inkludering  
v/ Eirik Dahl, Leder Norsk Forbund for Utviklingshemmede Innlandet 
Kl. 10:00 Innlandsstrategien – Hvordan jobbe sammen  
v/ Even Aleksander Hagen, Fylkesordfører  
Kl. 10.40 Pause og utsjekking 
Kl. 11.00 Streik! En historie om strid, samhold og solidaritet  
v/ Jonas Bals, Rådgiver LO  
Kl. 12.45 Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag og votering 
Kl. 13.00 Avslutning og lunsj  

 

Retningslinjer for regionkonferanser

Her kan du se formålet for regionkonferansen, hvordan representasjon er fordelt mellom forbund og lokalorganisasjoner, hvilke saker som behandles i regionkonferansen og økonomisk fordeling.

 

Retningslinjer for regionkonferansen