LO Innlandets regionkonferanse 6.-7.mars

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Møtedeltakere i plenumssal
LOs regionkonferanse i Innlandet 2023

LOs regionkonferanse i Innlandet 6.-7.mars

Når fristen for å sende inn forslag til regionkonferansen nå nærmer seg, må alle våre forbund og lokalorganisasjoner sørge for at de viktigste sakene får behandling i LO-fellesskapet.

LO Innlandets neste regionkonferanse finner sted på Hamar 6.-7. mars.
Forslag til saker/uttalelser. Frist:  7. februar. 
Frist for påmelding/forfall: 7. februar

Den fagligpolitiske situasjonen

Fast punkt på dagsorden er "Den fagligpolitiske situasjonen" v /LOs ledelse. I år kommer første nestleder, Sissel M Skoghaug. Hennes ansvarsområde er blant annet tariff- og pensjonspolitikk for offentlig sektor, styring og forvaltning, samt helse- og sykehuspolitikk. Det forventes at årets hovedoppgjør står høyt på ledelsens talepunkter denne dagen.

Mål om full sysselsetting og betydningen for den økonomiske politikken

Ebba Boye er samfunnsøkonom, og kom til samfunnspolitisk avdeling i LO etter å ha jobbet blant annet som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og Manifest Analyse. Ebba har jobbet som skribent og foredragsholder, og har blant annet gitt ut bøkene "Fellesskap fungerer" og "Leke butikk". 

På vår regionkonferanse er Ebbas tema den norske modellen, mål om full sysselsetting og betydningen for den økonomiske politikken.

Politiske konstellasjoner i Innlandet

Under forrige regionkonferanse i LO Innlandet var ett av temaene som ble diskutert knyttet til fylkespolitikernes valg av samarbeidspartnere for å skape et styringsdyktig flertall i fylkestinget. Det var først og fremst det uvanlige samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Høyre som ble drøftet.

For å svare ut regionkonferansens spørsmål om dette, stiller fylkesordfører Thomas Breen opp på vårt møte i mars. Han er klar til å gjøre rede for Arbeiderpartiets tekniske samarbeid med Høyre og Miljøpartiet de grønne, men også andre aktuelle saker fra fylkestinget i Innlandet 

Er tiden da LOs medlemmer stemte i blokk på venstresiden over?

Vi får en bedtraktning om LO-medlemmenes stemmegivning over tid av Johannes Bergh. Han er forskningsleder for politikk, demokrati og sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning. I sin innledning gjør Johannes Bergh rede for hvordan den sosiale bakgrunnen til velgerne henger sammen med hva de stemmer på.

Arbeidsmarkedet i Innlandet

Av statistikken kan vi lese at det er stor økning i antall helt- eller delvis ledige arbeidssøkere i januar 2024.  
Direktør for NAV Innlandet, Bjørn Lien, innleder om hvordan det står til med arbeidsmarkedet i Innlandet og hvilke utfordringer Innlandssamfunnet står overfor.

Temaet er beskrevet i en pressemelding fra NAV Innlandet 2. februar, og kan leses her: https://www.nav.no/no/lokalt/innlandet/nyheter/arbeidsmarkedet-i-innlandet-januar-2024 

Innkomne forslag

LOs forbund, utvalg og lokalorganisasjoner har forslagsrett overfor LOs regionkonferanse i Innlandet. For vårens konferanse er fristen for å sende inn forslag til saker/uttalelser 7. februar. Forslagene sendes i word-format til innlandet@lo.no 

Vedtatte uttalelser fra regionkonferansen går ut til beslutningstakerne i stat, fylke, kommune og LOs ledelse, som uttalelse i media eller som forslag til LO- kongressen i 2025.