Invitasjon til to pensjonswebinarer-Hva betyr pensjonsforliket for deg?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Invitasjon til to pensjonswebinarer-Hva betyr pensjonsforliket for deg?

I april arrangerer vi to pensjonswebinarer. Samfunnsøkonomene Ebba Boye og Ragnar Bøe Elgsås forklarer hva som er konsekvensene av pensjonsforliket og hva som er LOs politikk.

Hva mener LO?

Regjeringen kom i pensjonsmeldingen i fjor med en rekke forslag til endringer av pensjonssystemet, blant annet en gradvis økning i aldersgrensene i pensjonssystemet. Frem til 2036 skal pensjonsalderen øke med ett år. Samtidig har LO fått gjennomslag for en sliterordning og en bedre uførepensjon.

Hva betyr det for arbeidsfolk?

Hvorfor gjøres dette og hva betyr pensjonsforliket for arbeidsfolk? LO arrangerer pensjonswebinar for tillitsvalgte. Logg deg på og hør samfunnsøkonomene og pensjonsekspertene Ebba Boye og Ragnar Bøe Elgsaas forklare hva som er konsekvensene av pensjonsforliket og hva som er LOs politikk. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål under møtet.

To møter i april

Det arrangeres ett TEAMS- møte på ettermiddag og ett på morgenen om dette temaet. Velg det som passer best for deg:

24. april: 15.00 - 16.00

 29. april: 08.30 - 09.30