Innlandet skal opp og fram. Men er ikke kriser den nye normalen?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kjetil Staalesen pekende framover på vei over scenen. Sorskjerm i bakgrunnen
Kjetil Staalesen på scenen under sin innledning på Agenda Innlandet- konferansen i Elverum 2024Foto: Hege S. Søberg

Innlandet skal opp og fram. Men er ikke kriser den nye normalen?

Agenda Innlandet er nettopp gjennomført. I dette fylket insisterer man på fortsatt optimisme tross urolige omgivelser og kriser i "eininga" på nasjonalt og globalt plan. "Opp og fram!" var hovedtittelen på årets Agenda Innlandet- konferanse. Hvorfor?

Krig, klimabekymringer, økonomiske utfordringer og mangel på arbeidskraft. Kriser sies å være den nye normalen, og endringene kommer til å påvirke både bedrifter og lokalsamfunn. Det er det nok ingen tvil om.

Er kriser den nye normalen?

På dagsorden sto også kunstig intelligens (KI) som en faktor som vil påvirke arbeids- og næringsliv framover. Man forutsetter at vi på arbeidstakersida ser på KI som truende fordi arbeidsoppgaver, og dermed arbeidsplasser, går tapt med ny teknologi. LOs innlegg ble lagt under bolken "Er kriser den nye normalen?"

Følg Norges suksessoppskrift!

LOs innleder på konferansen, spesialrådgiver Kjetil Staalesen, poengterte at teknologiske nyvinninger IKKE egentlig er krise for arbeidsfolk, i allefall ikke mer enn andre omstillinger vi har vært en del av. Arbeidsfolk er vant til endringer. Krise blir det først hvis arbeisfolk mister tryggheten og forutsigbarheten. I Norge har suksessen nettopp vært at arbeidsfolk får nye muligheter når endringene skjer.

Se Kjetil Staalesens åpning her

Endringer må skje i overensstemmelse med avtaleverket. Frigjort arbeidstid må gi muligheter for kompetanse og utvikling, -en lettere arbeidshverdag. Vi skal lære å bruke den nye teknologien for å utføre oppgavene- ikke utkonkurrere dem med lavere lønninger og raskere tempo.

Les Kjetil Staalesen kronikk om temaet i Agenda Magasin her. 

Lederskap og løsningerJonas Gahr Støre og Iver Erling Støen under Agenda Innlandet- konferansen 2024. Foto: Hege S. Søberg

Tilbake til konferansen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet bolken om lederskap og løsninger. Vi forventer at statsministeren peker ut en trygg vei videre som leder av dette landet. Men også at han gir rom for utvikling på basis av Innlandets muligheter og fortrinn.   

Fra lokale politikere ble det fremholdt at vi i Innlandet må sørge for at vår stemme blir hørt, og at det må på plass bedre samarbeid på de store sakene for å oppnå gjennomslag hos sentrale politikere. Vi må ta mer plass. Løsningene for å løse utfordringene på bedre klima og mere kraft ligger jo nettopp her i Innlandet. Gode vedtak må følges opp med finansiering, og for å få til det, må vi stå sammen og være tydelige.

Se bilder fra Agenda Innlandet her

Opp og fram!

Suksesshistorier ble vist fram, priser ble utdelt og de unges perspektivmelding lagt fram. Fylkesordfører Thomas Breen bedyrer ambisjoner om å samle Innlandet til et kraftfullt fellesskap. Han fremhever bedringer innen kompetansebygging, kraft- og energiutvikling og økning i Innlandets eksportandel. Dette skal det bygges videre på når fylket skal opp og fram.

Les Thomas Breen sitt leserinnlegg før Agenda Innlandet her

Arrangørene

Bak Agenda Innlandet står Innlandet fylkeskommune, Sparebank1 Østlandet, NHO Innlandet og LO Innlandet

Her er arrangørenes leserinnlegg om Agenda Innlandet- konferansen "Opp og fram!"