Frokostseminar om arbeidslivskriminalitet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Penger som bytter eier under bordet.Illustrasjonsbilde
Penger under bordet?

Frokostseminar om arbeidslivskriminalitet

På frokostseminaret vil du få høre hvordan politikere, regjering, skatteetaten og den tverretatlige a- krim-gruppen jobber for å bekjempe a-krim.

Tid: fredag 31. mai 2024 kl. 08.30 - 10.30.
Sted: Hamar Skattekontor, Torggata 44, personalinngangen

08.15: Registrering og kaffe/rundstykke.

Rigmor Aasrud og Per Olav Skurdal Hopsø kommer for å si hva politikerne på nasjonalt nivå og regjeringen gjør for å bekjempe a-krim. Du vil også få innblikk i arbeidet til det tverretatlige a-krimsamarbeidet i Innlandet, og hvordan Skatteetatens samarbeid med store oppdragsgivere bidrar i kampen mot a-krim.  

Seminaret passer godt for: Tillitsvalgte i arbeidslivet fra NHO, LO, KS, Unio, YS og Virke, og andre interesserte. Meld deg på innen 22. mai.

Agenda:

  • Velkommen v/ Grethe Eng Hagen leder SMSØ Innlandet
    Hva gjør politikerne på nasjonalt nivå for å bekjempe a-krim? v/ Rigmor Aasrud, Stortinget
  • Regjeringens arbeid med a-krim og status på regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og a-krim, v/ Per Olav Skurdal Hopsø, statssekretær 
  • Hvordan bidrar medspillere/store oppdragsgivere i kampen mot a-krim? v/ Vivek Vaishnavi,  skatteetaten
  • Hvordan jobber vi i Tverretatlig a-krim-samarbeid i Innlandet? v/ Christin Berges og Sigrid Rui 
  • Hva kan vi gjøre sammen for å bedre situasjonen? v/ Grethe Eng Hagen
    I Innlandet samarbeider LO, YS, NHO, KS og Skatteetaten for å redusere svart økonomi. Med Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) bidrar vi til å sikre gode arbeidsplasser, bedrifter med like konkurransevilkår og finansiering av den lokale velferden.