Støtteerklæringer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Streik

Støtteerklæringer

Her kan du lese støtteerklæringer som LO Agder har sendt ut til kollegaer i streik.

10.04.2023

Kjære streikende kamerater i Industri Energi

Dere står i en krevende, men nødvendig situasjon. Dere kjemper en kamp som skulle være unødvendig på å utkjempe på norsk sokkel.

Kjære kamerater, stå på.

Stå på for rettferdig behandling og for respekt for den viktige jobben dere utfører.

Stå på krava; for tarifflønn, stå på for overtidsbetalt, stå på for nattillegg.

Tariff er det som sikrer en rettferdig lønn, og et rettferdig arbeidsliv. Slik vi skal ha det i Norge.

Det er uakseptabel oppførsel at arbeidsgiver truer ansatte med oppsigelse dersom de går ut i en lovlig streik, og det er uakseptabelt at arbeidsgiver driver med sosial dumping.

Kjære kamerater, stå stødig! Vi står sammen med dere.

 

Solidarisk hilsen fra oss i LO Agder.

 

Om streiken:

Medlemmer i Industri Energi har vært i streik siden 30.mars i år.

Industri Energi mener at tidligere Schlumberger UK, nå SLB UK, driver sosial dumping om bord i fartøyet «Island Captain», som er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk-feltet. Industri Energi har over tid kartlagt lønns- og arbeidsbetingelsene for de britiske ansatte på fartøyet. Industri Energi nekter å akseptere at et selskap som opererer på norsk sokkel, som leverandør til et stort internasjonalt oljeselskap, nekter medlemmer de lønns- og arbeidsvilkår som gjelder, i henhold til oljeserviceavtalen.

 

 

12.11.2021

Kjære ansatte ved Norgesplaster i Vennesla,

I godt over en måned har dere kjent på usikkerhet og frykt over å miste arbeidsplassene, levebrødet, deres. Usikkerheten dere nå har følt på, må dere føle på i over en måned til, da avgjørelsen om bedriften skal flyttes til Spania tas over nyttår.

Norgesplaster, som går med overskudd, og som har ansatte som besitter en kunnskap som er uvurderlig for bedriften, er viktig for bygda, og Agder som sådan. En stor andel av arbeidsplasser kan nå gå tapt, og mange av de ansatte har også vært i bedriften i flere tiår.

De ansatte og tillitsvalgte, med hovedtillitsvalgt Karin Anita Thorsen i spissen, jobber hardt for å beholde fabrikken i bygda.

Dere er ikke alene. Vi i LO står med dere. Vi forstår frustrasjonen, skuffelsen, og sinnet etter beskjeden kom. Forventningene var ikke dette da Orkla kjøpte opp bedriften. Visjonen var en fabrikk i vekst. Flere arbeidsplasser, ikke færre.

Dette er en dramatisk situasjon for dere ansatte, for familiene deres, og for Vennesla. Vi håper Orkla lar bedriften være der de ansatte er, og hvor kompetansen er. Å flytte en produksjon som går med overskudd, til et land med dårlige lønn- og arbeidsvilkår, er ikke den riktige veien å gå. Dette er ikke det arbeidslivet vi vil ha i Norge. Dette er ikke en usikkerhet man skal måtte leve med, og dette er ikke et signal vi vil sende om det norske arbeidslivet til resten av verden.

På vegne av alle oss i LO Agder,

En støttende hilsen.

 

 

15.10.2021

Støtteerklæring til de streikende i kultursektoren

Nesten 120 av LOs medlemmer i Kilden er til nå tatt ut i streik. Fra 18. oktober tas ytterligere flere ut i streik, og vi vil da ha nærmere 900 medlemmer i streik på landsbasis. Det er medlemmer fra Fagforbundet, Creo og NTL.

Norge trenger kulturarbeideren. De siste årene med pandemi har vist oss hvor mye det kulturelle avbrekket kulturarbeiderne bringer oss, betyr.

Våre medlemmer kjemper for en rettferdig pensjon. En likeverdig, og livslang pensjon. De bruker sin stemme og står på sine krav. De protesterer høylytt etter å ha blitt fradratt ordningen de hadde. De er ved sin fulle rett, nå som de bruker det viktigste virkemiddelet vi har i et organisert arbeidsliv: retten til å streike. 

Arbeidsgiver har vist en manglende vilje til å lytte, og en manglende evne til å verdsette sine ansatte. Partene ble ikke enige da de møttes til tvunget mekling 30. september, og våre medlemmer har nå vært i streik i syv uker.

Streiken i kultursektoren demonstrerer viktigheten av å være organisert. Hvor viktig det er å ha noen i ryggen når man opplever å bli urettferdig behandlet. Vi står sterkere når vi står sammen.

Streiken handler om å behandle sine ansatte likt, og det handler om gjensidig respekt fra arbeidsgiversiden. Det handler om en verdig alderdom, og en pensjon å leve av. Det er en grunnleggende rett å bli behandlet likt, uavhengig av kjønn.

Kravet til kulturarbeiderne er ikke urimelig. Det krever rettferdighet, og vi kommer ikke til å gi oss før vi oppnår rettferdighet!

Kjære streikende, takk for at du står på.

Solidarisk hilsen fra LOs regionskontor i Agder.

 

 

29.09.2021

Kjære streikende kulturarbeidere,

Streiken som har pågått i litt over to uker, fortsetter. Dere er modige. Pandemien har allerede rammet dere hardt, men her står dere, side om side, og kjemper for deres rett. Retten til en rettferdig pensjonsordning. En ordning som gir lik pensjon til kvinner som til menn. En ordning det ikke skulle være nødvendig å streike for i 2021.

Kjære kulturarbeidere, kvinner og menn. Dere har vært tålmodige, og dere har vært rause. Nå krever dere deres rett, og det gjør dere ved å bruke det viktigste virkemiddelet vi har for et rettferdig arbeidsliv og en likeverdig pensjonstilværelse: Retten til å streike.

Vi står med dere til seier.

En solidarisk hilsen fra alle oss i LO Agder.

Kontakt