Nytt studietilbud på Fagskolen i Agder

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

BIM konstruksjon - et nytt studietilbud ved Fagskolen i Agder

Til høsten 2022 starter et nytt studie opp ved Fagskolen i Agder: BIM-konstruksjon. Undervisningen vil foregå på det nye studiestedet i Grimstad.

Om studiet

BIM konstruksjon er et studium rettet mot fagarbeidere og gir en kompetanse som er ettertraktet i bransjen. BIM står for BygningsInformasjonsModellering. På dette studiet lærer studentene digital 3Dmodellering av bygningskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. Tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering har høyt fokus i bransjen. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, BIM konstruksjon, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev innen bygg- og anlegg eller tilsvarende realkompetanse.

Andre fagbrev enn bygg kvalifiserer også til opptak, men vi gjør oppmerksom på at BIM konstruksjon ikke er det samme som BIM installasjon, og derfor ikke vil gi samme utbytte for andre fagfelt.

Innhold i studiet

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med vanlig klasseromsundervisning og veiledning i tillegg til laboratoriearbeid. Vi benytter i stor grad bransjerelatert IKT i undervisningen.

Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Jobbmuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren.       

Kostnader

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i SiA og ONF.

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, standarder, studentlisens til program som Revit og Microsoft Project, kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program enn de nevnte. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20.april

Les mer

For å lese mer om studiet, gå inn på Fagskolen i Adgers nettsider og trykk deg inn på studietilbud. 

Kontakt