LOs sommerpatrulje er over for denne gang

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Sandra Skillingsås/LO

LOs sommerpatrulje 2021 er over for denne gang, og resultatene fra Agder kan du lese her

Vi i LO Agder er stolte over at Agder var regionskontoret med flest deltakere til patruljen i år. Det er mye takket være innsatsen til vår faglige ungdomssekretær, Susanna Cassandra Wolfgramm.

- Vi har hatt en veldig fin patrulje i år, og er stolte av at vi har så mange frivillige som ønsker å bidra i dette arbeidet. Det har både vært gøy og lærerikt! Dette er andre sommeren vi patruljerer hvor under en pandemi, noe som gjør tilstedeværelsen vår ekstra viktig, forteller Susanna.

En oppsummering av årets resultat

En økning i brudd på

·         Vaktlister

·         Pauser

·         Informering om overvåkning i lokaler

·         De unge vet ikke hvem som er verneombud

Positivt fra årets patrulje

·         Flere unge har meldt seg inn i et LO-forbund

·         Smittevern ivaretas

·         En dobling av arbeidskontrakter

·         De unge trives på jobb

En økning i brudd sammenlignet med i fjor

Når det gjelder funnene årets patrulje har gjort, forteller Susanna at det dessverre er en økning på bruddstatistikken sammenlignet med fjorårets statistikk.

- Det som spesielt kommer frem er at unge ikke har fått informasjon om hvem som er verneombud på arbeidsplassen. I 2020 var prosenten på 8,6 og i år har den økt til 14,9. Vi tror en av grunnene til at dette skiller seg ut i statistikken er fordi unge ikke er helt sikre på hva verneombud egentlig er, og hva som er funksjonen av denne, sier Susanna.

På statistikken troner også tidspunkt for fastsetting av vaktlister og pausebestemmelser, kan Susanna fortelle.

- Det er et krav at vaktlistene skal være ute hos arbeidstaker minst to uker før en skal jobbe. Hos 7,5 % av de vi snakket om er ikke dette kravet ivaretatt. Dette er viktig for oss at det rettes opp i slik at unge har mulighet til å balansere jobb og fritid, og har forutsigbarhet i egen hverdag.

-Vi ser også en økning i brudd på pausebestemmelsene, fra 4,3 % i 2020 til 5,2 % i 2021. Sistnevnte forekommer når arbeidstakeren enten har fått for lite pause eller ikke pause i det hele tatt. Det er også slik at dersom pausen er ubetalt, skal man ha mulighet til å forlate arbeidsplassen i den tiden man har pause. Vi ser i tillegg at arbeidsgivere har litt å gå på når det kommer til å gi overtidstillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid, samt lønnslipp før utbetalt lønn. Dette med noe mindre bruddprosent, ifølge Susanna.

En annen ting som skiller seg ut på statistikken fra i fjor, er at mange ansatte ikke blir informert om kameraovervåkning i lokalene de jobber i, fortsetter Susanna.

- Andre ting vi ser en økning på siden i fjor er kameraovervåkning uten å ha bli informert om dette. Her er det en økning fra 2,6 % i 2020 til 6,3 % i 2021.

Flere har arbeidskontrakt og smittevern ivaretas

En positiv økning fra i fjor, er at andelen som sier at de har fått arbeidskontrakt, har økt.

- Vi positivt overrasket over at andelen som ikke hadde arbeidskontrakt i fjor er halvert, forteller Susanna entusiastisk.

- Vi ser også at de aller fleste trives i jobben, og mente smittevern var blitt ivaretatt siden i fjor. Vi er også meget fornøyd med å ha innmeldt 11,23 % av de unge vi har snakket med til LO, noe som er viktig for å ivareta fagbevegelsen og det gode arbeidslivet i tiden fremover.

Kontakt

Kontakt