LOs medlemsdebatt 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Medlemsdebatten - lokalvalg 2023

I år engasjerer LO seg i lokalvalget 2023, og presenterer medlemsdebatten, kjent fra nasjonalt valgår.

LOs medlemmer skal bli lyttet til. Vi vil ha flertall i kommunene som støtter fagbevegelsens saker.

Lokalvalget i 2023 blir viktig for å videreutvikle gode velferdsordninger for kommunene og gode arbeidsvilkår for de ansatte. Det er LOs medlemmer og tillitsvalgte som vet hvor skoen trykker i velferds-Norge.

Prosessen

I forkant av lokalvalget vil LO og forbundene spørre medlemmene om hvilke saker de syntes er viktigst i kommuner og regioner for arbeid og velferd.

Med bakgrunn i LO-medlemmenes viktigste saker i deres kommuner kan lokalorganisasjoner og regioner stille spørsmål til de politiske partiene lokalt.

Spørsmålene stilles ved at vi presenterer vårt standpunkt og partiene blir spurt om hvorvidt de støtter dette.

Viktige datoer i forbindelse med medlemsdebatten

Januar – februar

LO-forbundene sender ut invitasjon til medlemmene sine om å si sin mening i LOs medlemsdebatt. LO-medlemmene vil bli stilt tre spørsmål:

  • Hva synes du er viktigst for å legge til rette for et godt og trygt arbeidsliv i din kommune?
  • Hvilke velferdstiltak er viktigst for deg?
  • Her er mitt forslag til hvordan man kan gjøre kommunen eller regionen min til et bedre sted å bo og arbeide.

På de to første spørsmålene vil man få presentert noen alternativer – med muligheter til å komme med egne forslag.

Mars – april

Lokalorganisasjonene vil få tilsendtresultatene fra sine kommuner – slik at man kan forankre resultatet på egne årsmøter eller i andre organer. 

Resultatene vil bli levert på kommunenivå.

Lokalorganisasjonene henter inn mailadresser til kommunepartiene – slik at man kan sende ut spørsmål til partiene.

April – mai

Basert på medlemmenes innspill sendes det ut spørsmål til kommune- og fylkespartier.

LO-sentralt vil sende ut forslag til spørsmål på temaer som har høy interesse blant LO-medlemmer over hele landet.

Mai – juni

Kommunepartiene svarer.

Lokalorganisasjonene utvikler brosjyrer og innhold til sosiale medier ved å få tilgang til informasjonsverktøy fra LO-sentralt. 

LO lager maler som gjør at det er enkelt for medlemmene å se hva partiene mener om LO-medlemmenes viktigste saker.

August – september

Fagligpolitisk valgkamp. LO informerer medlemmene om hva partiene mener.

 

10. august: Forhåndsstemming åpner.

11. september: Valgdag