LOs delegater på kongressen 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO-kongressen 2022

Kongressen er i gang og vi har tatt en prat med delegatene fra LOs lokalorganisasjoner.

Talte til kongressen

Gudrun Benestad fra Kristiansand (Fagforbundet) er delegat for LOs lokalorganisasjon på LO-kongressen 2022. Hun er fagforeningsleder og jobber til vanlig som hjelpepleier. På kongressen var hun på talerstolen og fikk fremmet sin sak. 

Trenger en sterkere samarbeidsvilje i LO

På talerstolen var hun opptatt av å fremme viktigheten av et godt samarbeid mellom alle de politiske partiene.

–Skal vi få til gode saker for medlemmene våre, er det viktig at vi også samarbeider med venstresiden. Vi trenger hele venstresiden for å få til dette. Selv om LO har et fagligpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet, så er det ikke alle medlemmene under LO-paraplyen som stemmer på Arbeiderpartiet. Alle skal kunne føle seg hjemme i denne organisasjonen, sier Gudrun.

Gudrun har vært engasjert i fagbevegelsen siden hun startet som tillitsvalgt i 2000. Det var de økende ulikhetene i samfunnet som gjorde at hun valgte å engasjere seg.

–Jeg har jo selv vært alene med tre barn, og levd under fattigdomsgrensen. Det er tøft, og det kjennes på kroppen. Så på spørsmålet om hvorfor jeg valgte å engasjere meg, så er svaret barna mine. Jeg ønsket det beste for dem, forteller Gudrun.

Nå er barna til Gudrun voksne, men hun fortsetter å kjempe på for medlemmene og kollegaene sine.

–Den fortsatt økende ulikheten vi har i samfunnet vårt i dag, må vi få slutt på. Det skaper uro, og er urettferdig for de barna som vokser opp uten de samme mulighetene som mange andre barn har.

Andre gang på kongressen

Selv er hun med på kongressen for andre gang. Første gangen var hun vara, og ble kastet ut i prosessen. Denne gangen er hun valgt, og godt forberedt.

–Kongressen er et viktig forum, og viser at det fortsatt er behov for oss i samfunnet. Her får vi vist hva LO egentlig jobber med.

Er det en ting Gudrun håper at kommer ut av kongressen, så er det økt samarbeid.

–Vi trenger et bedre samarbeid med flere partier slik at LO kan bli en tydelig stemme ut i samfunnet, avslutter hun.

 

imagealig.png

 

Opptatt av kraft og pensjon

Bjørn Gottschlich fra Arendal (Fellesforbundet) er LOs lokalorganisasjons andre delegat på LO-kongressen 2022. Han er klubbleder, fagforeningsleder og styremedlem i LO lokal.

Fornøyd med fokuset

Delegaten fra Østre-Agder er godt fornøyd med at temaene kraft og pensjon er en gjenganger blant delegatene som er på talerstolen.

–Dette er jo temaer som angår alle, og desto større grunn til at vi burde kunne komme til en enighet, forteller Bjørn.

Selv er pensjon grunnen til at han først valgte å engasjere seg i fagbevegelsen for over tjue år siden.

–Pensjon som tema har vi jo hatt siden jeg ble engasjert i fagbevegelsen på tidlig 2000-tallet. Jeg håper nå på kongressen at vi får et vedtak på en ur-avstemming på AFP-forslaget som ble fremmet i 2018 og skulle vært stemt over i 2019. Det har enda ikke skjedd. AFP hører hjemme i tariffoppgjøret. Vi trenger bedre pensjonsrettigheter, og vi trenger å få korrigert noen av de utslagene som er helt forferdelige nå. Vi trenger en bedre pensjon for sliterne.

–Det haster

Videre mener han at kraft er et betent tema som det haster å få gjort noe med.

–Det trengs politisk kontroll over krafta, både for bedriftene, men også for oss vanlige forbrukere. Vi kan ikke fortsette å pøse på med nødhjelp, når bedrifter får strømregninger som er tre ganger så høye som de vanligvis får, sier han.

Til slutt trekker Bjørn frem poenget til Gudrun, om å få til et bedre politisk samarbeid.

–Som Gudrun sa på talerstolen, så er vi helt avhengig av å få til et bedre samarbeid med de politiske partiene vi har et felleskap med for å få til det beste for medlemmene våre, avslutter han.

 

Bjørn.jpg

Kontakt