Kraftløftet: et fremtidsrettet samarbeid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kraftløftet - et fremtidsrettet samarbeid

LO, NHO og regjeringen satte tonen for industri da de kickstartet Arendalsuka med en pressekonferanse på Morrow Batteries fabrikkområde. Her presenterte de Kraftløftet. Kraftløftet, en nasjonal satsing, søker å forankre nasjonale mål på et lokalt nivå. Tiltak som skal sikre norske forbrukere og næringsliv tilgang på nok fornybar kraft, til konkurransedyktige priser.

En samlet front

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-direktør Ole Erik Almlid stod samlet for å ønske velkommen til pressekonferanse. Initiativet representerer trepartssamarbeidet i praksis, og det ble styrket av deltakelse fra statssekretær Elisabeth Sæther fra Olje- og Energidepartementet. Bedriftseiere i regionen var også invitert for å få fortelle om utfordringer de har hatt knyttet til produksjon og kraft.

IMG_20230814_114538.jpg

 

Bærebjelken for regionens utvikling

Regionleder i LO Agder, Mette Gundersen, og direktør i NHO Agder, Høie Høiesen, har allerede satt i gang ambisiøse planer for regionen. De har tatt initiativet til å forlenge og forgreine det nasjonale samarbeidet, en handling som vil ha dype ringvirkninger for regionens utvikling. 

- En viktig komponent av dette initiativet er kartleggingen av bedriftene i Agders kraftbehov fremover. Dette gir grunnlaget for en målrettet innsats i Kraftløftets abreid for å stimulere næringsutvikling og skape arbeidsplasser, forteller Gundersen. 

- Videre så understreker dette samarbeidet  samarbeidet betydningen av tverrsektoriell samhandling, hvor industrien, regjeringen og arbeidslivet går sammen om å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet økonomi, fortsetter Gundersen. 

Morrow Batteries planer om å ansette flere tusen arbeidstakere, og en anslått eksportverdi på milliarder, vil fabrikken spille en nøkkelrolle i å styrke den nasjonale økonomien.

- Morrow Batteries revitaliserer regionen og plasserer den på den industrielle kartet, uttalte konsernsjef i Morrow Batteries, Lars Christian Bacher. 

Videre påpekte han verdien av trepartssamarbeidet.

- Det er en praksis som samler arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter for å nå felles mål. Dette samarbeidet, som har vært en suksesshistorie gjennom mange år, gir en konkurransefordel som selskapet tar med seg inn i sin egen vekstmodell.

IMG_20230814_113459.jpg

 

Kommunalt engasjement og næringsvekst

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli, ble trukket frem som en av nøkkelpersonene bak Morrow Batteries satsing i regionen. Han påpekte det betydningsfulle samspillet mellom kommunen og selskapet, og viljen til å legge til rette for arealutbygging som støtter industriell vekst.

- Arendal har med dette posisjonert seg som en relevant næringsdestinasjon, og med tilgang til havn og regulert område, legges det til rette for industriell fremgang, fortalte Arendalsordføreren entusiastisk.

I en periode med økende energibehov og klimaendringer, understreket trioen fra LO, NHO og Olje- og Energidepartementet, viktigheten av bærekraftig energiutvikling. Krisen med høy strømpris har fremhevet nødvendigheten av å bygge ut kraftproduksjon, effektivisere energibruk og å styrke strømnettet. Dette er en oppgave som strekker seg over hele landet og krever langsiktig planlegging og samarbeid.

IMG_20230814_124726.jpg

Det haster

- Nå haster det med handling, uttalte LO-lederen, mens hun understreket viktigheten av å kombinere industriell omstilling med jobbskaping.

- Fremtiden for norsk industri er tett knyttet til grønn energi og bærekraft. Diskusjonen om å elektrifisere og utvikle nye energiformer ble vurdert som utfordrende, men også som en nødvendighet. Samtidig ble det påpekt at en slik omstilling ikke kommer uten utfordringer, inkludert behovet for råvarer og den økte belastningen på miljøet.

- Selv om Sør-Norge har store potensialer, er det også utfordringer. Høye kostnader og miljøkrav gjør regionen mindre attraktiv for investeringer sammenlignet med andre områder. Likevel ser vi en optimistisk tilnærming til havvind og andre former for energiproduksjon som kan vekke interessen for investeringer i regionen, suplerte Mette Gundersen. 

Pressekonferansen på Morrow Batteries fabrikkområde under Arendalsuka har markert begynnelsen på en ny æra for norsk industri og næring. Kraftløftet, med sin vektlegging av trepartssamarbeid og bærekraftig energiutvikling, peker mot en fremtid med økonomisk vekst, arbeidsplasser og grønn transformasjon. Det er tydelig at veien fremover vil kreve samarbeid på tvers av sektorer og et felles engasjement for å nå industrielle og bærekraftige mål.

Screenshot_2023-08-15-15-57-04-98_0ce57feeccaa51fb7deed04b4dbda235~2.jpg

 

For å se mer om Kraftløftet og fra Morrow Batteries, gå inn på NRK-sørlandets nyhetssending fra Arendalsuka:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/202308/DKSL98081423/avspiller

 

Kontakt