Kraftkonferanse i vakre Setesdal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Samlet om kraft

Over 70 deltakere var samlet på kraftkonferanse på Refsnes Hotell i Bygland

Morgendagens klimamål og vekstutfordringer

 

Fredag samlet LO Agder, NHO Agder, Agder Fylkeskommune, og Bygland kommune seg til en konferanse for å diskutere energiutbygging i Indre Agder. Med politikere fra bystyrer i hele Agder som utgjorde halvparten av salen, var det en engasjert gruppe som ønsket å utforske mulighetene og utfordringene knyttet til regionens energipotensial.

 

–Det er her mulighetene ligger, ordfører i Bygland, Runar Flåt Granheim

 

Slik åpnet Byglandsordføreren offisielt konferansen. 

Dagen ble ledet av Trond Madsen, fra NHO. Han kunne fortelle om et variert program, som omfattet hensyn til klima, natur, og mennesker, samt inntekter og utgifter for kommunene.

 

Debatten om strømprisene hadde en sentral plass hele dagen, særlig siden Agder er regionen med størst kraftoverskudd, men samtidig har de høyeste strømprisene i landet.

 

Energiminister, Terje Aasland, påpekte at Norge er et attraktivt land for investeringer, forutsatt at vi kan tilby fornybar energi. Solkraft, bergvarme, og vindkraft på land ble identifisert som potensielle løsninger, med en erkjennelse av at selv om noen kanskje ikke liker det, er det nødvendig for å møte energibehovet.

 

–Man kan like det eller ikke like det, men det er snakk om fakta og realiteten vi står ovenfor, Energiminister, Terje Aasland.

 

IMG_20240503_094808.jpg

 

Kommunenes roller og utfordringer

Gyro Heia (Sp), tidligere ordfører i Birkenes kommune og medlem av Energikommisjonen, pekte på viktigheten av å få til et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fornybar energi. Dette er fordi da dette er kunnskap politikerne ofte ikke sitter med selv, og kan være vanskelig for beslutningstakerne.

–Det er et vanskelig landskap å navigere seg i, sa hun fra scenen.

–Kommunene spiller en stor og viktig rolle som arealforvalter, og uten å ha kommuner og ordførere med på laget, vil det ikke skje noen ny kraftutbygging, fortsatte hun.

–Vi skal også få med oss innbyggerne på dette. Da trenger vi god veiledning fra de som kan det best, avsluttet hun.

 

imageb2z0n.png

 

Diskusjonen om energiutbygging handlet også om økonomi og rettferdighet. Det ble påpekt at kommunene må sikres rettferdig skattelegging og at inntektene fra kraftproduksjonen kommer kommunene til gode. Konsekvensene av å ikke utvikle energiressursene ble også diskutert som en viktig problemstilling.

Andreas Myhre fra Konsesjonskraft presiserte at mer strøm ikke nødvendigvis ville bety lavere strømpriser for innbyggerne i Agder.

 

Energi og arbeidsplasser

 

Jan Øyvind Åvik (Ap), tillitsvalgt i GE Healthcare og varaordfører i Lindesnes kommune, presiserte idet han gikk opp på scenen at han var der først og fremst som industrimann.

–Jeg kommer fra prosessindustrien, og jeg vil påstå at Sørlandet trenger prosessindustrien mer enn prosessindustrien trenger oss.

–Jeg jobber mye med bærekraft i GE, og når vi snakker med amerikanerne om å gjøre nødvendige tiltak i omstillingen til det grønne skiftet, så stiller de spørsmålet; «what’s in it for me»? Vi er jo nødt til å tjene penger for å holde oss i gang. Industrien legger om med lønnsomhet, fordi vi må. Og fordi vi får det til. Vi setter oss hårete mål. Industrien er tøffere mot seg selv i det grønne skiftet enn politikerne er.

Videre presiserte Åvik at det grønne skiftet ikke er noe nytt, vi har visst lenge at det kommer, og at det nå er på tide med handling.

 

JanØ.jpg

 

Veien videre

Ingunn Løvdal, miljødirektør Statsforvalteren i Agder, understreket viktigheten av at det er på tide med handling, fokus, og samarbeid.

–Vi må ikke krangle oss vekk fra løsningene, Ingunn Løvdal, miljødirektør Statsforvalteren i Agder.

 

Behov for raskere handling, ispedd forutsigbarhet og langsiktig planlegging, dro Løvdal frem som en oppskrift på veien videre.

 

Konferansen fremhevet kompleksiteten og viktigheten av å balansere økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. En helhetlig tilnærming, og tett samarbeid mellom kommunene for å realisere bærekraftig energiutvikling i regionen er en nøkkelkomponent.

Hensikten med konferansen var å gi en økt forståelse av utfordringene, men også mulighetene som finnes.