Fra talerstolen på LO-kongressen 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sagt på talerstolen

Møt noen av delegatene fra Agder som fikk taletid under kongressen.

Anne Svendsvoll (Handel og kontor) 

imagez3b9h.pngAnne er leder i HK Lister, styremedlem i ARHK regionstyre, vara i forbundsstyret, HKs representant i LO regionråd Agder.

Fra talerstolen fikk salen høre en gripende historie om butikkmedarbeider Monica, som har vært fagorganisert i over tjue år, jobber i en liten bedrift som eneste ansatt, i en 80 %-stilling som blir fraføvet AFP-en. I motsetning til i en større bedrift, hvor to ansatte er organiserte, og alle går av med AFP. Deriblant de gratispassasjerene som ikke er organisert.  

Deretter avsluttet hun med å fortelle at handel og kontor har fremmet forslaget om å fjerne kravet om minstebemanning i AFP-kravet.

–Slik det er nå, kan vi ikke ha det, avsluttet en engasjert Anne. 

 

Christian Justnes (Fellesforbundet)

imagew25a.pngChristian er avdelingsleder og medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet.

På talerstolen var det strøm og pensjon Christian pratet om. Han kom med et godt eksempel ved å trekke frem at dersom brødprisen hadde steget til 200 kroner, så hadde man i det minste kunne spise knekkebrød istedenfor. Når det gjelder strøm så har man ingen andre alternativer. Alle trenger strøm. Hjelpepakkene til privatpersoner er bra, men Christian stilte spørsmålet: "hva med bedriftene?" Skremselen er konkurser og tapte arbeidsplasser.  

Deretter gikk han videre til å snakke om pensjon, og understrekte at vi må ha ei uravstemning på reformert AFP før neste hovedoppgjør.

–Folkemakta, ikke pengemakta, må vinne, avsluttet Christian.

 

Cay Nordhaug (Industri Energi)

Cay.jpg

Cay er i arbeisutvalget til Industri Energi.

Cay startet sin taletid med å berømme de unge som var på talerstolen, og ved å poengtere at det er de unge som pusher denne organisasjonen fremover.

Videre gikk han videre med å understreke hvor viktige møtepunkter kongressen og de ulike regionrådene er.

Hovedpoenget til Cay var utfordringer med organiseringen i LO. Per nå er det adresse til arbeidsgiver som bestemmer hvilket lokallag man tilhører. Mange tillitsvalgte ønsker å bidra inn i sitt lokalsamfunn, men ikke får gjort dette. Må få engasjere seg der man bor, ikke der man jobber. Medlemmer må få tilhøre sin lokale LO-avdeling i henhold til bostedsadresse, ikke i henhold til hvor arbeidsgiver har sin adresse.

–Skal vi nå en million medlemmer må vi åpne opp for at dette ikke skal være en utfordring, poengterte Cay. 

 

Alexander Liane (Fagforbundet)

Alexander.jpg

Alexander er leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Agder og leder av ungdomsutvalget til LO Agder.

På talerstolen brukte Alexander tiden på å prate om pensjon. Han fortalte hvordan han bekymrer seg for sin egen pensjon, og for andre unge medlemmers pensjon. For å sikre seg en god pensjon, har han blitt fortalt at han skulle ha begynt å spare i fond for fem år siden, og hvordan dette ikke er i tråd med verdiene LO står for. Han stilte også spørsmålstegn med hvordan vi skal tilrettelegge arbeidslivet for det lange arbeidslivet vi skal stå i, som bare blir lengre fordi vi lever lengre. 

–Når dere skal stemme over pensjon, vis oss at fellesskapet stiller opp for alle. Vær tro mot slagordet og vis at vi er større, sterkere, sammen, avsluttet Alexander sterkt. 

Kontakt