Fakta om fag- og yrkesopplæringa 2021

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Utdanningsdirektoratets rapport fra 2021 om lærlingeplasser

Rapporten fra Utdanningsdirektoratet melder om at det er flere lærekontrakter nå enn før pandemien.

Hovedtrekkene i rapporten:

  • 29 500 tar fag- eller svennebrev. Det er 3000 flere enn året før.
  • Antall som søker læreplass i 2021 har økt med 1 600 når man sammenligner med år 2020.
  • Flere enn 8 av 10 søkere startet læretiden sin i bedrift.
  • Bygg- og anlegg er den bransjen som har flest nye lærlinger.

 

Årsaker som rapporten lister opp over mulige grunner til at elever ikke fikk læreplass:

  • 2021 fortsatt et koronapreget år. Mange bedrifter har hatt utfordringer med å få hjulene til å gå rundt, og en del lærlinger har blitt permittert.
  • Det kan også handle om at bedriftene mangler motiv for å ta inn lærlinger, eller at bedriftene ikke oppfatter lærlingene som kvalifiserte.
  • Det kan også handle om at noen steder i landet samsvarer ikke antall skoleplasser med antall tilgjengelige læreplasser

 

Størst økning i Agder blant alle fylkene

Størst økning var det i Agder, der 81 % fikk lærekontrakt i 2021, opp mot 69 % i 2020.

 

Svært fornøyd over utviklingen

Regionsnestleder i LO Agder og leder av Yrkeesopplæringsnemda, Dagfinn Homdal Svanøe, er fornøyd med utviklingen. 

 

 

Kilde: Udir.no  ("Fakta om fag- og yrkesopplæringa 2021")

Kontakt

Kontakt

Dagfinn Homdal Svanøe

regionsnestleder

Telefon: +4741269477

E-post: dagfinn@lo.no