Den nye Norgesmodellen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Den nye Norgesmodellen

Den nye Norgesmodellen

Et riktig skritt mot en ny arbeidskultur.

Vi i LO Agder er fornøyd med at regjeringen er i gang med å innfri et av sine løfter fra valgkampen: en ny Norgesmodell som skal motvirke sosial dumping.  

Hovedtrekket som trekkes frem i den nye modellen er retten til heltid, som skal bli den nye normen. Dette vil gi økt sikkerhet til arbeidstaker, ved at man får en økt økonomisk trygghet, får opptjent mer i pensjon, og det gir en større mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Det skal også hindre sosial dumping i form av strengere tak på bruk av innleie. Mye utenlandsk arbeidskraft blir i dag kraftig utnyttet, og da særlig i forbindelse med innleie. Blant annet er det foreslått å stramme inn innleiereglene i byggebransjen i Oslo, Viken og Gamle Østfold. Dette er en bransje med høy del av midlertidige ansatte, og innleie i disse områdene blir benyttet mer enn i resten av landet. Det er snakk om nesten en dobling.

Denne nye modellen vil sikre rekruttering av unge arbeidstakere i fremtiden, og gjøre arbeidsplasser mer attraktive i form av jobbsikkerhet og hele stillinger. Det skal også lønne seg å være organisert, og man skal tjene på å ha tariffavtale på plass.

Det viktige med den nye Norgesmodellen er at den blir fulgt opp, og at det etterstrebes kontroll av de nye bestemmelsene.

 

Kontakt