Årets kvinnetale Agder 2024

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Årets tale til kvinner på Agder 2024

I anledning det første Helene Ugland-seminaret 11. februar 2024, holdt skuespiller Alexandra Gjerpen, som gir liv til Helene Ugland i spillefilmen "Sulis 1907", årets tale til kvinner på Agder. I talen oppfordrer hun kvinner om å ta mer plass i samfunnet, og spesielt her i Agder, hvor vi har står ovenfor de likestillingsutfordringene som vi gjør.

IMG_20240212_101955.jpg

Årets tale til kvinner på Agder, fremført av Alexandra Gjerpen

Sulis 1907

Der sto de,

I skjul og i dølgsmål. Under trussel om lov og straff.

Der arbeiderne kunne brukes og kastes når kreftene tok slutt.

Den unge jenta fra Froland

Helene Ugland

Reiste den lange veien til nord og oppildnet til samhold, kameratskap, fagorganisering og stolthet. Hun forsikret dem om at de slett ikke var alene. For i fagbevegelsen er man aldri alene!

Agder 2024

Her er vi!

147 år og en dag etter at Helene Ugland ble født – Endelig skal denne pioneren fra Agder få sin plass i historien!

Det er jammen ikke er dag for tidlig.

Og vi kan spørre oss: Hvorfor er det sånn?

Hvorfor er det sånn at kvinner, som har formet både land og liv ikke har fått sin rettmessige plass når historien skrives?

Agder har oppfostret

  • Gerda Ring – skuespilleren som sto opp mot nazistene under 2. verdenskrig Mathilde Henriksen – Norges første kvinnelige politibetjent, som så til de grader opplevde trakassering og mobbing på jobben, men som sto opp for seg selv og vant en knusende seier i retten mot sin mannlige kollega – en åpenbar #metoo-sak, men det var lenge før vi fikk hasjhtagg og et navn på trakassering i arbeidslivet.
  • Magnhild Hagalia - fagforeningskvinnen og politikeren, som ble den første kvinnen i Norge til å bruke klubba i Lagtinget, og med det endra presidentens tiltaleform fra «herr» til «ærede» president.
  •  Helene Ugland – læreren som dro ut i Norge og organiserte arbeidsfolk, gjorde forarbeid til fagbevegelsens tilblivelse og som bidro til oppstarten av AUF og av kvinnebevegelsen i Skandinavia.

Vi kjenner jo knapt til dem! Og likevel har vi så mye å takke dem for.

Jeg innrømmer det. Jeg hadde aldri hørt om denne Helene Ugland fra Sørlandet før jeg fikk rollen som beintøffe dama i filmen om Sulis-opprøret.

Forarbeidet til rollen var litt utfordrende for det var ikke så mye materiale lett tilgjengelig om denne Helene. Men i det materialet jeg fant, vitnet det om en helt særegen person.

En handlekraftig, språkmektig kvinne med et enormt pågangsmot og driv.

En kvinne forut sin tid.

Det var ikke bare den grådige skuespilleren i meg som tenkte at Helene Ugland og hennes historie det skulle fått sin helt egen langfilm. Men jeg må si at jeg er stolt av å ha fått prøvd på meg hennes stolte skikkelse.

Agder burde jo holdt Helene Ugland høyt og stolt!

Som et forbilde for alle jenter som engasjerer seg.

I politikk, i samfunnsliv, og organisasjoner: for jenter som engasjerer seg for andre enn seg selv.

Hun var knapt 20 år gammel når hun dro ut i landet vårt alene for å organisere arbeidsfolk – for å få folk til å stå sammen! For ei dame!

Og jeg har tenkt

Hvordan ville Agder tatt imot henne i dag? Hvordan ville hun vært?

Helene Ugland var en rebell, hun var til tider brysom. Hun var sterkt kritisk til kirken og kristendom.

Hun forfektet fri kjærlighet

Hun filleristet menn, også arbeiderklassens menn – for å svikte grovt i forhold til seksualmoral og ekteskapsansvar.

Og hun provoserte mange med å stille spørsmålstegn med hele ekteskapet når forhold mellom mann og kvinne kunne være så skjevt.

Jeg tenker Helene Ugland ville vært sett på som en rebell i Agder, og i Norge, også i 2024.

Men jeg tror hun ville vært en av våre ledere.

Hvordan står det så til med kvinner i Agder i 2024?

Agder er den landsdelen med lavest sysselsetting i landet vårt, og våre innvandrerkvinner ligger helt på bunnen av våre tall. Dette må vi gjøre noe med med. tanke på så mange ting.

Ingen steder i landet har en høyere andel kvinner i deltidsarbeid. Her i denne landsdelen jobber 45 % av kvinnene deltid – landsgjennomsnittet er 35%.

Av Agders 25 ordførere er fem kvinner,

og det er færre kvinner i kommunestyrene her enn i resten av landet.

Også i lederposisjoner utenfor politikken er det en langt lavere kvinneandel i Agder enn i landet for øvrig.

Uavhengig av ferdighetsnivå så tjener kvinner i Agder betydelig mindre enn kvinner i resten av landet.

For de med det høyeste ferdighetsnivået er forskjellen på mer enn 10 %.

Når det gjelder fagbevegelsen, så er det dere som sitter her som kan gjøre noe med den. Det er naturlig å tenke at den følger de andre områdene, og min utfordring til dere i året som kommer er å se rundt dere.

Er det kvinner i posisjoner?

Er det kvinner eller menn som tar ordet?

Er det kvinner som blir valgt til viktige verv?

Hør her, mine damer!

Vi må gjøre noe med det! Dere må gjøre noe med det!

Vi må løfte hverandre for å løfte Agder

Vi må heve stemmen vår – for vi trengs så veldig å bli hørt!

På jobben, i fagforeninga, i avisene, på talerstoler og i kommunestyret.

Agders damer har nemlig noe viktig å fortelle! Viktige historier!

Om hvor det butter – om hva som skal til.

Derfor er dere – jenter og kvinner i politikk, i samfunnsliv og i fagbevegelsen så avgjørende for Agder.

Det betyr noe for mange at nettopp dere er synlige og tar beslutninger.

At dere bestemmer hvordan penger i samfunnet skal brukes, lønna skal fordeles og bedrifter drives.

Kolleger på jobb stoler på at dere tar fighten når det er behov for det – at dere er der for dem.

Når dere sier noe – på jobb eller i avisspaltene, så blir dere lyttet til.

Og når dere sier dere mye, får dere makt.

Prisen for det er ofte hets og hersketeknikker for å sette dere på plass. Husk da på pioneren Mathilde Henriksen – som ikke fant seg i den slags. Hun banet vei for oss andre.

Og glem ikke: at dere ikke er alene.

Vi skriver 12. februar 2024.

Krisesenteret i Agder melder om ny rekord for antall kvinner og barn som trenger deres beskyttelse. Vi har fått en brutal start på det nye året med flere partnerdrap i Norge. Senest forrige uke.

Jenter og kvinner setter sin lit til at noen står opp, sier i fra og endrer.

Flere av våre medsøstre orker ikke ta kampen selv. De har mere enn nok med å overleve i eget ekteskap.

Så kjære dere!

Vi som er her i Arendal gamle rådhus – har derfor et ansvar. For vi er sammen og utgjør en sterk kraft som kan og som vil forandring.

Stå for noe, kjemp for urett – og utgjør en forandring! På jobb, I kommunestyresalen I Fagforeninga I små og store samfunn der dere ferdes og bor.

Sørg for at det kommer minst dobbelt så mange på dette seminaret neste år!

Mine damer og herrer: Ta inspirasjon og vær litt Helene Ugland!

 

Kontakt