Agderkonferansen 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Agderkonferansen 2023

I fjor ble den utsatt på grunn av pandemien, i år ble den endelig holdt til vanlig tid. Agderkonferansen 24. januar setter agendaen i Agder for resten av året.

"Energi til vekst"

Årets konferanse fikk tittelen «Energi til vekst», hvor av hovedtemaet i konferansen var Agders nye industrieventyr. Batteri, havvind, hydrogen og biodrivstoff var hete temaer under konferansen. Til å starte konferansen var selveste næringsministeren, Jan Christian Vestre. Vestre siterte fra det han omtalte som sin store helt, industrigründeren fra Arendal, Sam Eyde:

– «Hvor der er en vilje, er der en vei». Og i Agder er det vilje, proklamerte næringsministeren entusiastisk.

Konferansen ble elegant ledet av konferansier, Ingebjørg Sæbu, tidligere tv-profil kjent fra NRK.

Erfaringer fra Sverige

Formålet med agderkonferansen er å få til et godt samarbeid på tvers i regionen, og legge til rette for gode vekstmuligheter i hele fylket. Her hadde agderkonferansen hentet inn svenske Anders Granberg, etableringssjef i Luleå Næringsliv. Han fortalte om veksten de har hatt, og hvordan de har taklet ringvirkningene av denne veksten. Han utfordret også Agder på om vi er rustet til å takle veksten som kommer til å komme som følge av de nye næringene som skal etablere seg. Erfaringene han fortalte fra scenen gir gode pekepinner på hvor stort vi kan anta at dette blir i Agder.

En tverrfaglig dag

Dagen ble delt inn i tre bolker. Den første bolken, «energi til vekst», hvor fokuset var på det nye industrieventyret i Agder. Bolk to, «fremtidens næringer», tok for seg den grønne omstillingen vi skal gjennom. Den tredje og siste bolken, «kompetanse og rekruttering», tok for seg diskusjonen om hva som skal til for at Agder skal tiltrekke seg den kompetansen som trengs for å få til det nye industrieventyret, og hvordan vi bedre kan bruke og tilrettelegge for den kompetansen som allerede finnes i vår egen region.

Kontakt