Terje Olav Olsson

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Terje Olav Olsson

Terje Olav Olsson ble gjenvalgt som LO-sekretær på kongressen 2017. Han kom inn i LOs ledelse i 2013, fra vervet som hovedkasserer i EL og IT Forbundet. Han er født 31. januar 1958, er gift, har to barn og bor i Askim.

Høyoppløslige pressebilder av LOs ledelse

Olsson er utdannet energimontør med ansettelse i Hafslund Nycomed. Han ble klubbtillitsvalgt allerede i 1981 og har dermed lang erfaring som tillitsvalgt på klubbnivå. I årene 1989 til 2001 var han de ansattes representant i Hafslund Nycomeds styre.

Terje ble valgt inn i forbundsstyret i 1994, først i Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund og deretter i EL og IT Forbundet etter sammenslåingen med Norsk Tele- og Dataforbund i 1999. Han satt i forbundsstyret fram til 2001, da landsmøtet valgte han som forbundets  hovedkasserer.

Terje Olsson sitter i ulike styrer og utvalg, blant annet i Norsk Folkehjelp. Han er aktiv i Arbeiderpartiet på hjemstedet Askim og ble ved årsmøtet i mars valgt til nestleder.

Han er spesielt opptatt av energipolitikk, eierskap, samfunnspolitikk og internasjonale spørsmål. 

Ansvarsområder

Organisasjon

Rekruttering

Medlemsfordeler

LOs økonomi

Fiskeripolitikk

Trygdeoppgjøret

Nordvest-Russland

Bastun (Baltic-Sea Trade Union Network

 

Styrer, råd og utvalg

AOF - styret, leder

LOfavør - Fellesutvalget, leder

Medlemskort - styret, medlem

LOs koordineringsgruppe for rekruttering og medlemsservice, leder

Serviceprosjektet privat tjenesteytende sektor

Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS) - styret, medlem

LO Media - styret, leder

LOs utdanningsfonds tildelingsutvalg, leder

LOs nordområdeutvalg, leder

Rikslønnsnemda, 3. varamedlem

LO Partner AS - styremedlem