Sissel M. Skoghaug

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Porstrett av Sissel M. Skoghaug som er første nestleder i LO Norge.
Foto: Trond Isaksen/LO

Sissel M. Skoghaug

Sissel M. Skoghaug er LOs første nestleder, valgt av LO-kongressen 2022. Hun kom da fra Fagforbundet der hun har vært nestleder siden 2013.

Henvendelser til LOs ledelse kan sendes på e-post til lo@lo.no.

Høyoppløselige pressebilder av LOs ledelse

Sissel M. Skoghaug ble født 13. juni 1971, er gift og har to barn, to bonusbarn og tre barnebarn. Skoghaug kommer fra Oksfjord i Nordreisa, men er bosatt på Hvaler. Hun har bakgrunn som både assistent for funksjonshemmede, hjelpepleier på kirurgisk avdeling ved Regionssykehuset i Tromsø og sykepleier i Tromsø Kommune, hvor hun også hadde ulike lederstillinger. Skoghaug har bred tillitsvalgterfaring og har vært alt fra plasstillitsvalgt til hovedtillitsvalgt. Før hun i 2013 ble valgt som nestleder i Fagforbundet, var hun frikjøpt tillitsvalgt for å videreutvikle et tilbud til forbundets sykepleiermedlemmer.  

I Fagforbundet har hun hatt ansvaret for sykehuspolitikken, organisasjonsutvikling og kommune- og regionreform. Skoghaug brenner for gode velferdstjenester, levedyktige distrikter, totalberedskapen i samfunnet vårt, heltidskultur og arbeidet med å organisere flere yrkesgrupper inn i LO. Skoghaug sitter dessuten i det regjeringsoppnevnte Sykehusutvalget. 

Ansvarsområder:

 • Tariffpolitikk offentlig sektor
 • Pensjonspolitikk offentlig sektor
 • Tillitsreformen
 • Styring/forvaltning offentlig sektor
 • LO Stat og LO Kommune
 • Helse- og sykehuspolitikk
 • Luftfart
 • Maritim sektor
 • Regionlederne i LO
 • SAMAK (Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite)

Styrer, råd og utvalg:

 • Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR)
 • SAMAK, ordførergruppen, medlem
 • Internasjonale Faglige Samorganisasjon (ITUC) – Kvinnekomite, varamedlem
 • LO Kommune, styret, medlem
 • LO Stat, styret
 • LOs maritime utvalg
 • MARUT - Strategisk råd
 • Rikslønnsnemda, medlem
 • Regjeringens kontaktutvalg
 • Samarbeidskomiteen LO-AP
 • Rådet for rettferdig omstilling, varamedlem

Honorerte verv:

 • LO Stat, arbeidsutvalget
 • SpareBank 1 Østlandet, styret, møtende varamedlem