Sissel M. Skoghaug

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tron Isaksen/LO

Sissel M. Skoghaug

Sissel M. Skoghaug ble valgt som LOs første nestleder. Hun kommer fra Fagforbundet der hun har vært nestleder siden 2013.

Sissel M. Skoghaug ble født 13. juni 1971, er gift og har to barn, to bonusbarn og tre barnebarn. Skoghaug kommer fra Oksfjord i Nordreisa, men er bosatt på Hvaler. Hun har bakgrunn som både assistent for funksjonshemmede, hjelpepleier på kirurgisk avdeling ved Regionssykehuset i Tromsø og sykepleier i Tromsø Kommune, hvor hun også hadde ulike lederstillinger. Skoghaug har bred tillitsvalgterfaring og har vært alt fra plasstillitsvalgt til hovedtillitsvalgt. Før hun i 2013 ble valgt som nestleder i Fagforbundet, var hun frikjøpt tillitsvalgt for å videreutvikle et tilbud til forbundets sykepleiermedlemmer.  

I Fagforbundet har hun hatt ansvaret for sykehuspolitikken, organisasjonsutvikling og kommune- og regionreform. Skoghaug brenner for gode velferdstjenester, levedyktige distrikter, totalberedskapen i samfunnet vårt, heltidskultur og arbeidet med å organisere flere yrkesgrupper inn i LO. Skoghaug sitter dessuten i det regjeringsoppnevnte Sykehusutvalget.