Peggy Hessen Følsvik

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LO-leder Peggy Hessen Følsvik
Foto: Trond Isaksen/LO

Peggy Hessen Følsvik

Peggy Hessen Følsvik er LOs leder, valgt av LO-kongressen i 2022. Hun har vært en del av LOs ledelse siden 2013, først en periode som førstesekretær, deretter som første nestleder fra 2017. Peggy har tidligere vært nestleder i Handel og Kontor, og har sin yrkesbakgrunn fra luftfarten.

Henvendelser til LOs ledelse kan sendes på e-post til lo@lo.no.

Høyoppløselige pressebilder av LOs ledelse

Peggy Hessen Følsvik ble først konstituert som LO-leder av LOs sekretariat den 10. mars 2021, dagen etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens brå død, og valgt som LO-leder av LOs representantskap 6. mai.  Hun er født 12. november 1960, er gift og har to voksne barn.

Fra 2004 var hun nestleder i Handel og Kontor. Da hun ble valgt inn i ledelsen i HK var hun leder av avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv. Tidligere har hun vært klubbleder i Braathens Funksjonærklubb (heltidsverv), hatt ulike stillinger i Braathens ASA og vært kabinpersonale i Widerøes Flyselskap.

I Handel og Kontor hadde hun blant annet ansvaret for næringspolitikk, varehandel, arbeidstidsspørsmål og bedriftsdemokrati. I LO har hun arbeidet med arbeidsmiljøsaker, IA-avtalen, arbeidstid, likestilling og luftfarten.

Ansvarsområder

 • Daglig ledelse
 • Samordning og strategiutvikling
 • Fagligpolitisk samarbeid
 • Tariffpolitikk
 • Næringspolitikk
 • Internasjonal politikk
 • NFS (Nordens Faglige Samorganisasjon)
 • ITUC (International Trade Union Confederation)

Styrer, råd og utvalg

 • Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, medlem
 • SAMAK, ordførergruppen
 • DEFS, styret (ETUC Executive Committee)
 • NFS, styremedlem
 • ITUC
 • Hovedavtaleutvalget LO/NHO, medlem
 • Samarbeidskomiteen LO/AP, medlem
 • Regjeringens kontaktutvalg
 • LO Partner, styreleder
 • Nasjonalt Eksportråd, medlem

Honorerte verv

 • Sparebank1 Gruppen, styret, møtende vara
 • Sparebank 1 Utvikling
 • Rikslønnsnemda, medlem