Peggy Hessen Følsvik

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Henry Mai

Peggy Hessen Følsvik

Peggy Hessen Følsvik ble konstituert som LO-leder av LOs sekretariat den 10. mars 2021, dagen etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens brå død, og valgt som LO-leder av LOs representantskap 6. mai. Hun ble valgt som første nestleder i LO på LO-kongressen i 2017. Da hadde hun vært førstesekretær i LO i fire år, og før dette første nestleder i Handel og Kontor. Hun er født 12. november 1960, er gift og har to voksne barn.

Høyoppløselige pressebilder av LOs ledelse

Fra 2004 var hun nestleder i Handel og Kontor. Da hun ble valgt inn i ledelsen i HK var hun leder av avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv. Tidligere har hun vært klubbleder i Braathens Funksjonærklubb (heltidsverv), hatt ulike stillinger i Braathens ASA og vært kabinpersonale i Widerøes Flyselskap.

I Handel og Kontor hadde hun blant annet ansvaret for næringspolitikk, varehandel, arbeidstidsspørsmål og bedriftsdemokrati. I LO har hun arbeidet med arbeidsmiljøsaker, IA-avtalen, arbeidstid, likestilling og luftfarten.

Ansvarsområder

  • Daglig ledelse
  • Samordning og strategiutvikling
  • Fagligpolitisk samarbeid
  • Tariffpolitikk
  • Industri- og næringspolitikk
  • Internasjonal politikk
  • NFS (Nordens Faglige Samorganisasjon)
  • DEFS (Den Europeiske Faglige Samorganisasjon)
  • ITUC (International Trade Union Confederation)
  • SAMAK (Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite)

Styrer, råd og utvalg

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, medlem

SAMAK, ordførergruppen

DEFS, styret (ETUC Executive Committee)

NFS, styremedlem

ITUC

Hovedavtaleutvalget LO/NHO, medlem

Samarbeidskomiteen LO/AP, medlem

Regjeringens kontaktutvalg

LO Partner, styreleder

Honorerte verv

Sparebank1 Gruppen, styret, møtende vara

Sparebank 1 Utvikling

Rikslønnsnemda, medlem

Nasjonalt Eksportråd, medlem