Peggy Hessen Følsvik

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Peggy Hessen Følsvik

LO-kongressen 2017 valgte Peggy Hessen Følsvik som første nestleder i LO. Hun har vært førstesekretær i LO i fire år, og før dette var hun første nestleder i Handel og Kontor. Hun er født 12. november 1960, er gift og har to voksne barn.

Høyoppløslige pressebilder av LOs ledelse

Fra 2004 var hun nestleder i Handel og Kontor. Da hun ble valgt inn i ledelsen i HK var hun leder av avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv. Tidligere har hun vært klubbleder i Braathens Funksjonærklubb (heltidsverv), hatt ulike stillinger i Braathens ASA og vært kabinpersonale i Widerøes Flyselskap.

I Handel og Kontor hadde hun blant annet ansvaret for næringspolitikk, varehandel, arbeidstidsspørsmål og bedriftsdemokrati. I LO har hun arbeidet med arbeidsmiljøsaker, IA-avtalen, arbeidstid, likestilling og luftfarten.

Ansvarsområder

LO-lederens stedfortreder

Tariffpolitikk. Hovedavtalene privat sektor

Pensjonspolitikk privat/offentlig

LO Luftfart

Fellestiltakene LO-NHO, LO-Virke, LO-Samfo

Internasjonalt faglig arbeid (NFS, DEFS, SAMAK)

Samarbeidet mellom LO og sjøfartsorganisasjonene

 

Styrer, råd og utvalg

Felleskontoret LO/NHO-ordningene (AFP og sluttvederlag)

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, medlem

SAMAK

DEFS - styret, vara

NFS - styret, medlem

LOs fondsstyre (OU-Fondet) - leder

Hovedavtaleutvalget LO/NHO, medlem

Hovedavtaleutvalget LO/VIRKE

Samarbeidskomiteen LO/AP, medlem

Marut - strategisk råd, medlem

LO/NHOs fondsstyre, medlem

Samarbeidsutvalget LO, Sjømannsorganisasjonene

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) - styret, nestleder

Fellestiltakene LO/Virke, styret, medlem

Fellestiltakene LO/SAMFO, styret, leder

AOFs kontrollkomite, leder

Honorerte verv

Sparebank1 Gruppen, styret, møtende vara

Rikslønnsnemda, medlem