Julie Lødrup

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Julie Lødrup

Julie Lødrup ble valgt som LOs førstesekretær på LO-kongressen 2017. Hun kommer fra tillitsvervet som forbundssekretær i NTL, og har tidligere vært daglig leder i Manifest Analyse.

Høyoppløselige pressebilder av LOs ledelse

Hun har master i Politics and Government in the European Union fra London School of Economics and Political Science, og bachelor i Europastudier fra Universitetet i Oslo.

Som forbundssekretær i NTL fikk hun god kjennskap til offentlig sektor, spesielt staten, og har jobbet blant annet med høyere utdanning og forskning.

Julie Lødrup har politisk erfaring som aktiv i Arbeiderpartiet. Hun har vært generalsekretær i AUF, politisk rådgiver i Kulturdepartementet for Aps nestleder Hadia Tajik og har sittet i bystyret i Oslo.

Ansvarsområder

 • Arbeidsmiljø
 • Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)
 • Arbeidstid
 • Høyere utdanning, forskning
 • Grunnskole
 • Etter og videreutdanning
 • Selvstendig næringsdrivende
 • Stedsutvikling (tjenesteytende sektor, reiselivspolitikk)
 • Kultur og idrett (Kultur som næring)
 • Likestilling mellom kvinner og menn
 • Etnisk likestilling, antirasistisk arbeid
 • LHBT rettigheter og likestilling i arbeidslivet
 • Internasjonalt solidaritetsarbeid
 • ILO, FNs arbeidslivsorganisasjon

Styrer, råd og utvalg

Samarbeidskomiteen LO/AP, medlem

Sørmarka - styret, leder

SAMAK (Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite) - styret, medlem

Internasjonal faglig solidaritet (IFS), styreleder

LO Kultur

LOs kulturutvalg, leder

LOs utvalg for rekruttering, høyere utdanning

LOs familie- og likestillingsutvalg

LO Media - styret, varamedlem

 

Honorerte verv

Forskningsstiftelsen FAFO, styreleder

Den norske ILO-komiteen (AD) - medlem

Rikslønnsnemda, 2. varamedlem