Hva er egentlig denne aktivitets- og redegjørelsesplikten?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
PLIKTIG: Alle arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering. Foto: Kentaroo Tryman / Maskot / NTB

Hva er egentlig denne aktivitets- og redegjørelsesplikten?

Alle arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering. Det innebærer å dokumentere og redegjøre for arbeidet som gjøres. Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et viktig verktøy for et bedre arbeidsliv for alle.

Et likestilt arbeidsliv

Det er først og fremst arbeidsgiver som er ansvarlig for at plikten gjennomføres, men tillitsvalgte spiller også en viktig rolle. Plikten kan beskrives som virksomhetens HMS-arbeid når det gjelder å fremme likestilling og hindre diskriminering.  

Tillitsvalgte har en viktig rolle  

I private virksomheter med 50 ansatte eller flere, skal arbeidsgiver jobbe med likestilling og diskriminering gjennom en lovbestemt metode, herunder annethvert år kartlegge lønn og ufrivillig deltid. Dette er aktivitetsplikten. I tillegg skal arbeidsgiver redegjøre for likestilling i årsberetning/- rapport. Dette er redegjørelsesplikten. De samme pliktene gjelder for arbeidsgivere i private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, hvis én av partene på arbeidsplassen krever det. 

Les mer om aktivitets- og redegjøringsplikten her 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er etter hvert godt kjent, men vi vet mange tillitsvalgte er usikre på hvordan en faktisk kan bidra. Tillitsvalgte skal samarbeide med arbeidsgivere for å skape et inkluderende arbeidssted og forebygge diskriminering på jobb.  

Økt likestilling  

For å kunne jobbe aktivt med likestilling, inkludering og mot diskriminering må vi kunne identifisere hva likestilling og diskriminering er.  
 
Les hva Likestillingsombudet skriver om likestilling og diskriminering 
 
Tirsdag 18. oktober arrangerte LO sammen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Likestillingsombudet (LDO) et introduksjonskurs i aktivitets- og redegjørelsesplikten. Kurset var rettet mot kursansvarlige og likestillingsansvarlige i forbundene for å gi dem verktøy til å arrangere tilsvarende kurs for sine medlemmer. 
 
Fra programmet: 
• Hvorfor er aktivitets- og redegjørelsesplikten så viktig for LO? 
• Hva er det vi snakker om når vi snakker om likestilling og diskriminering? 
• Aktivitets- og redegjørelsesplikt på 1-2-3. En praktisk innføring i arbeidsgivers plikter, og hvordan tillitsvalgte kan bidra. 
• Erfaringer fra tillitsvalgte – utfordringer og løsninger 

Se opptak fra hele kurset her:

Kontakt