Trøndelag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

RegionTrøndelag

LO Trøndelag

LO Trøndelag driver faglig organisasjonsvirksomhet for Landsorganisasjonen i Norge og samordner fagbevegelsens innsats i fylket.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over en million medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

LOs regionkontor i Trøndelag er en del av LOs administrasjon, og får sine arbeidsoppgaver tildelt av LOs ledelse. Regionkontoret koordinerer forbundenes og lokalorganisasjonenes aktiviteter i Trøndelag.

Hva et regionkontor gjør:

  • samordner fagbevegelsens arbeid i regionen
  • setter LO-medlemmenes saker på den politiske dagsorden
  • rekrutterer til LOs fagforbund
  • rådgir tillitsvalgte og andre om arbeidslivrelaterte spørsmål
  • arrangererer kurs og konferanser, herunder regionkonferanser
  • koordinerer og gjennomfører LOs sommerpatrulje hvert år i Trøndelag
  • representerer LO i fylket

Kontakt

Postadresse
LO Trøndelag
Postboks 791
7408 Trondheim

 

Besøksadresse kontoret i Trondheim
LO Trøndelag
Olav Trygvasonsgt. 5
7011 Trondheim

 

Besøksadresse kontoret i Steinkjer
LO Trøndelag
Bomveien 3
7725 Steinkjer

Telefon: +47 23 06 10 00

E-post: trondelag@lo.no

Nyheter fra LO Trøndelag