Uaktuelt med kutt i sykelønna

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs nestleder, Peggy Hessen Følsvik, i møte
Foto: LO

Uaktuelt med kutt i sykelønna

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår kutt i sykelønnsordningen. - Det er helt uaktuelt, sier Peggy Hessen Følsvik, LOs nestleder.

Sykefravær

Det er det såkalte sysselsettingsutvalget, som leverte sine forslag til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i dag. Der foreslås det blant annet at lønn under sykdom reduseres til 80 prosent for de som har vært syke i mer enn 6 måneder.

- LO går kraftig imot ethvert kutt i sykelønnsordningen og andre trygdeordninger. Det løser ikke de virkelige utfordringene med å få folk i jobb, men fratar kun svake grupper inntekt. Det virker ikke som om utvalget har tatt inn over seg at det er leger som sykmelder. Det er ikke valg den enkelte gjør fordi det lønner seg økonomisk, sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Forsterker ulikhet

Hun viser til at høytlønte har i all hovedsak har full lønn under sykdom uansett sykelønnsordning og at dette er et forslag som vil ramme de lavtlønte og de langtidssyke.

- 80 prosent lønn etter seks måneder vil jo ramme de langtidssyke, sier Følsvik.

Følsvik sier sysselsettingsutvalget treffer dårlig på vår tids største utfordring i arbeidslivet, som er manglende jobbvekst og økende misforhold mellom arbeidstakernes kompetansepåfyll og framtidens kompetansebehov.

Gikk mot LOs råd

Det var LO som foreslo at det skulle nedsettes et sysselsettingsutvalg, med tanke på utfordringene med svak etterspørsel i økonomien, manglende investeringer og økende ulikhet. Mot LOs klare råd, valgte regjeringen å fokusere på trygdeordningene når mandatet skulle skrives, ikke kompetanse. Arbeidslivets parter var ikke med i utvalget.

- Med utfordringene vi står overfor nå vil det være spesielt viktig å sikre arbeidstakerne i det høyproduktive norske arbeidslivet et kompetansenivå som arbeidsgivere etterspør. Denne helt sentrale problemstillingen er stemoderlig behandlet av utvalget, sier Følsvik.

 

Kontakt