Solidaritetsarbeid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaSolidaritetsarbeid

Fagbevegelsen i Ghana demonstrerer på kvinnedagen for å kreve tiltak mot vold mot kvinner

Solidaritetsarbeid

LOs internasjonale solidaritetsarbeid strekker seg over hele verden. LO har i perioden 2019-2023 over 20 prosjekter i over 15 land. Målet med LOs engasjement er å styrke arbeidstakernes rettigheter ved å utvikle sterke og representative fagbevegelser.

Over halvparten av verdens befolkning lever fortsatt på en inntekt under to dollar dagen. En jobb i seg selv er ingen garanti mot fattigdom. En av to arbeidere i verden har dårlig arbeidsforhold eller en lønn de kan leve av. 780 millioner kvinner og menn har fortsatt en så lav inntekt at de ikke kommer seg ut av fattigdom. Lønn er en viktig faktor i fattigdomsbekjempelsen.

Mange land øker forskjellene mellom fattige og rike. Fagbevegelsen blir truet og angrepet og flere arbeidere ser deres rettigheter forsvinne. Arbeidslivet er under press med flere midlertidige kontrakter og flere er presset til å jobbe i uformell sektor. 60 prosent av verdens arbeidstakere mangler arbeidskontrakt og under 45 prosent av verdens arbeidstakere er ansatt fulltid.

Nasjonale stater, NGOer og fagbevegelse har et felles mål om å gjøre noe med utfordringene gjennom forpliktelsene som ligger i FNs bærekraftsmål for 2030. LO har valgt å fokusere på fire av bærekraftsmålene: 1 - utrydde fattigdom, 5 - likestilling mellom kjønnene, 8 - anstendig arbeid og 16 - fremme fredelige og inkluderende samfunn.

LOs mål innen 2023 er at fagbevegelsen har bidratt til anstendig arbeidsforhold og sosial utvikling for alle arbeidere ved å:

  • styrke lønnen til alle arbeidere
  • styrke likestilling gjennom lov eller tariffavtaler
  • styrke organisasjonsretten og retten til kollektive forhandlinger
  • bedre rammevilkår for migrantarbeidere
  • styrke den sosiale utviklingen gjennom lov og/eller tariffavtaler

I alle LOs prosjekter er det fire forutsetninger LO mener må til for at disse endringene kan skje:

  1. Arbeidere er organisert i en velfungerende fagforening
  2. Arbeidere forhandler kollektivt
  3. Fagbevegelsen er representative med både kvinner og menn
  4. Fagbevegelsen har gjennomslag for de nødvendige endringer i lov og avtaleverket

Nyheter internasjonalt

Kontakt