Ansvarlig budsjett med riktig retning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjon av norske pengesedler.

Ansvarlig budsjett med riktig retning

LO er fornøyd med at Regjeringen nå bruker mer penger på helse, trygghet og sikkerhet. Dette budsjettet trygger velferden og bidrar til at folk får det bedre i året som kommer.

Økonomi og samfunn

Regjeringen bruker 418 milliarder oljepenger, 8,9 milliarder mer enn det som var anslått i høst. LO mener det er forsvarlig, gitt dagens økonomiske situasjon.

– En satsing på 2 milliarder til sykehusene er et viktig løft som vil legge til rette for bedre behandlingstjenester for befolkningen. En ekstra satsing på justissektoren er nødvendig og vil gi økt trygghet i hverdagen til folk. LO er også godt fornøyd med at Forsvaret får et betydelig løft. Det er en milepæl at vi når NATOs to-prosent allerede i år, sier Følsvik.

Les også: Forsvarlig oljepengebruk

Rom for mer til forsvar

Forsvarssatsingen vil også bidra til økt aktivitet i bygge- og anleggsnæringen, noe det er behov for. Økte midler til Ukraina er viktig som bidrag til kampen de står i, og dermed også noe som er viktig for vår egen sikkerhet. LO vil advare mot røster som ønsker å stramme inn på pengebruken.

Les også: Behov for mer ekspansiv finanspolitikk

– Det er rom for økt offentlig pengebruk for å motvirke arbeidsløshet og nedgangstider, slik regjeringen gjør nå. En noe mer ekspansiv økonomisk politikk vil ifølge våre beregninger ikke bidra til økt prisvekst, men kan motvirke økt ledighet, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Tiltak for bygg og anlegg

Han viser til at arbeidsledigheten har økt gjennom de to siste årene, på grunn av Norges Banks rentepolitikk. Rundt 40 000 flere har blitt arbeidsledige siden 2022, og 117 000 personer er nå arbeidsløse ifølge SSB.

Selv om enkelte næringer går godt, er det også flere områder som har utfordringer. Byggenæringen sliter med lavere aktivitetsnivå og boliginvesteringene har opplevd det største fallet siden bankkrisen i 1990. Bjørnstad frykter ledigheten kan bite seg fast på et høyere nivå.

– I en sånn situasjon er det riktig av regjeringen å blant annet bevilge midler til flere nye sykehus, slik den varslet allerede i statsbudsjettet i fjor. Det bidrar til økt aktivitet i byggenæringen. Også i forslag til langtidsplan for forsvaret, ligger det inne betydelige investeringer i eiendom, bygg og anlegg, sier Følsvik.

Styrker NAV

Hun legger også vekt på at NAV styrkes med over hundre millioner kroner til arbeidsrettede tiltak og kortere saksbehandlingstid.

– Vi vet at arbeidsmarkedstiltak bidrar til å få flere ut i jobb. I en situasjon med svakt stigende ledighet, er det viktig å gjøre det som er nødvendig for å få flere ut i jobb, sier LO-lederen.

Det er også gitt 2,1 millioner kroner i økt tilskudd til WorldSkills Norway, som skal bidra til motivasjon, økt rekruttering og bedre kunnskap om yrkesfagene. 

LO er også tilfreds med at kommunesektoren styrkes i året som kommer. Det er viktig for å gi innbyggerne gode tilbud til skole, barnehager og eldreomsorg. Det gir også rom for økte investeringer og dermed også flere arbeidsplasser i byggenæringen over hele landet. 

LO er glad for regjeringen i dette budsjettet har varslet at den ekstra arbeidsgiveravgiften avvikles fra 1. januar 2025.