Overføring av feriedager

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Lubitz + Dorner/Plainpicture/NTB

Hva skjer med feriedager du har til overs ved nyttår?

I de fleste tilfeller er det uproblematisk å overføre noen feriedager til neste år. For selv om hovedregelen er at du skal ta ut all ferien i løpet av kalenderåret, kan du avtale med arbeidsgiver å overføre inntil 12 feriedager til året etter.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Arbeidstilsynet la ut et fint innlegg om ferie,15.11.2023. Innlegget gir svar på spørsmålet om feriedagene kan overføres til neste år. Det er korrekt som Arbeidstilsynet skriver, at det er tillatt å avtale med arbeidsgiver å overføre inntil 12 feriedager til året etter. Men så skrives det også at arbeidstaker likevel ikke har krav på å få overført feriedager, arbeidsgiver må nemlig godkjenne. Det er også korrekt, det er det som ligger i det å avtale, begge parter må være enig.

Men hva hvis arbeidsgiver ikke godkjenner og du har ikke fått tatt ut alle feriedager? 

Da skriver Arbeidstilsynet at tiden for å bruke dem er inne! Du skal altså finne rom for å ta ut feriedagene nå før jul. Men hva hvis du ikke får det til? Det er for mye jobb til at du får tatt ut alt før jul? Det skriver Arbeidstilsynet faktisk ikke noe om. Det vises kun til at dersom du ikke har hatt mulighet til å ta ut feriedager i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, så sier loven at alle de ubrukte feriedagene skal overføres til neste år. Men det Arbeidstilsynet utelater fra innlegget, og som skaper inntrykk av at eventuelle andre feriedager ikke blir overført, er ferielovens § 7 (3) siste ledd.

Ferieloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at du får tatt ut feriedagene

Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Og hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver (feks når har fått så mange arbeidsoppgaver at det rett og slett ikke var mulig å ta ut ferie), så kan du i tillegg til ferie kreve erstatning. Og all ferie som ikke er tatt ut innen årets utløp, er rett og slett ferie som ikke er tatt ut i strid med ferielovens bestemmelser og skal dermed overføres. Grunnen til at sykdom og foreldrepermisjon er nevnt særskilt, er for å unngå eventuelle misforståelser og for å gjøre det helt tydelig at OGSÅ ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon skal overføres.

Ferieloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at du får tatt ut feriedagene. Dette gjelder altså ferie som regulert i ferieloven. Har du en femte uke etter tariffavtalen eller egen avtale med din arbeidsgiver, så er det ikke slik at feriedager utover de som følger av ferieloven, overføres automatisk. Det må det inngås avtale om.

Så svaret på spørsmålet er: alle feriedager som regulert i ferieloven og som ikke er tatt ut innen årsslutt, overføres til neste år, uansett grunn. Men det er ikke tillatt å inngå en avtale om at mer enn 12 dager overføres. Og begrunnelsen for dette er jo nettopp at arbeidsgiver plikter å sørge for at de ansatte avvikler mesteparten av ferien sin i løpet av ferieåret.