Hva betyr egentlig halv skatt i desember?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
mange mynter i i forskjellig valuta

Hva betyr egentlig «halv skatt» i desember?

Det er mange som feilaktig tror at feriepenger er skattefri inntekt og at man «slipper» å betale skatt over halve inntekten i forbindelse med julen.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

VI har flere ganger opplevd at det er et ønske om å få utbetalt sluttvederlag i desember, for da slipper man unna med halv skatt. Det er altså ikke riktig. Det dreier seg kun om en reduksjon av forskuddstrekket.

Skatteloven legger opp til at det er arbeidsgivere som skal trekke skatt av inntekten i forbindelse med utbetalinger. Det kalles for forskuddstrekk. Skatteloven åpner videre opp for at det ikke er pålagt med forskuddstrekk av feriepenger og at forskuddstrekket kan reduseres i november eller desember. Det dreier seg altså om et trekkfritak. Men det betyr ikke at inntekten er blitt skattefritt. Forskuddstrekket er beregnet slik at det betales noe mer i de andre månedene i året.

Må arbeidsgivere redusere forskuddstrekket i november eller desember?

Nei! Om en ansatt ønsker at det skal trekkes ordinært forskuddstrekk, kan den ansatte si ifra til arbeidsgiver før trekkes foretas. Og da plikter arbeidsgiver å trekke beløpet som fremgår av skattekortet.

Hvordan kan du vite om det er trukket tilstrekkelig med forskuddsskatt, så du slipper restskatt?

Skatteetaten har en tjeneste som heter «Mine inntekter og arbeidsforhold» og her finer du hvilke opplysninger arbeidsgiveren har sendt til skatteetaten, herunder forskuddstrekk: //https://www.skatteetaten.no/.../mine-inntekter-og.../

I forbindelse med inngåelse av sluttavtaler, kan det være lurt å ta en titt her, for å sjekke at din arbeidsgiver faktisk har innbetalt forskuddsskatten, selv om den er trukket fra din lønnsutbetaling. Her kan du da også beregne om trekkprosenten som fremgår av ditt skattekort var tilstrekkelig for å unngå restskatt. Hvis ikke, så kan du endre ditt skattekort selv og sørge for at det blir trukket noe mer resten av året. Eller motsatt, har du tjent mindre enn forutsatt og det er trukket for mye, så kan du også søke om å få endret skattekortet, så du får lavere trekk resten av året. https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/